ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ยิ้ม ส่งความสุขคนไทยก่อนปีใหม่ ฝึกเยาวชนมองดวงจันทร์อย่างมีความหมาย ….จากจันทร์ยิ้มสู่ห้องเรียนดวงดาว

คนไทยทั่วประเทศสุขสบายที่ได้เห็น “จันทร์ยิ้ม” ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเวลาหัวค่ำของวันที่ 1 ธันวาคม 2551 คำถูกต้องที่ใช้เรียกปรากฏการณ์นี้คือ “การร่วมทิศของดวงจันทร์กับดาวเคราะห์” หรือ ราษฎรเรียกว่า “ดาวเคียงเดือน” ดวงจันทร์ข้างขึ้น 4 ค่ำ อยู่ไปทางเดียวกันกับดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดี จนทำให้เห็นดวงจันทร์เป็นริมฝีปากของคนกำลังยิ้ม โดยมีดาวศุกร์เป็นตาซ้ายที่สว่างกว่าดาวพฤหัสบดีที่เป็นตาขวา
อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิตทางด้านดาราศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อธิบายว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี ต่างอยู่ห่างไปทางตะวันออกของดวงอาทิตย์เกือบเท่ากัน โดยดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ อยู่ห่างไปทางตะวันออกของดวงอาทิตย์ 42-44 องศาหาก
สังเกตดวงจันทร์นานๆ จะเห็นริ้วรอยตรงส่วนมืด เพราะโลกสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์ แล้วดวงจันทร์สะท้อนแสงกลับมายังโลกอีกรอบหนึ่ง เรียกว่า แสงโลก (Earth shine)หากถ่ายรูปดวงจันทร์ข้างขึ้นน้อยๆ หรือดวงจันทร์ข้างแรมมากๆ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ จะเห็นแสงโลกบนดวงจันทร์อย่างชัดเจน
ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกรอบละ 1 เดือน ดวงจันทร์จึงมีโอกาสผ่านใกล้ดาวเคราะห์แต่ละดวง เดือนละครั้ง บางโอกาสจะเห็นดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ได้ด้วย
ส่วนดาวศุกร์ปรากฏเป็นดาวประจำเมืองอยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีในระยะนี้ แต่ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 5.10 น. ดาวศุกร์จะเป็นดาวรุ่ง อยู่ใกล้ดาวอังคาร และดวงจันทร์ เสี้ยวข้างแรมแก่ๆ อยู่ข้างล่าง ดูเป็นรูปคนยิ้ม เหมือนกันทางทิศตะวันออก โดยตาซ้ายยังเป็นดาวศุกร์ และตาขวาเป็นดาวอังคาร ในขณะที่ดาวพฤหัสบดีสว่างอยู่สูงกว่า
“วันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 5.10 น. หากมองไปทางทิศตะวันออก จึงจะได้เห็นจันทร์ยิ้มที่มีดาวศุกร์กับดาวอังคารเป็นเหมือนดวงตาสองข้าง”
ตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องของดวงดาว จัดอยู่ใน “สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ” ซึ่งใน“มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1” มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของSystemสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในSystemสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

อาจารย์เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. กล่าวว่า ปรากฏการณ์ “จันทร์ยิ้ม” เป็นปรากฏการณ์ที่สดใสและเป็นที่สนใจแก่ทุกคนที่มองท้องฟ้า ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์น่าจะใช้โอกาสนี้ ให้”จันทร์ยิ้ม” เป็นแหล่งเรียนรู้จากท้องฟ้า เพื่อให้อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า โดยเฉพาะดาวเคราะห์ (ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี) ดวงจันทร์ เนื่องด้วยดาวแต่ละดวงจะมีอัตราการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกต่างกัน โดยดวงจันทร์เท่านั้นที่เคลื่อนที่รอบโลก ในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ โอกาสที่จะเคลื่อนที่มาพบกัน หรือร่วมทิศ จึงเป็นปรากฏการณ์นานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง ดังเช่น ”จันทร์ยิ้ม”

 

อาจารย์เบ็ญจวรรณอธิบายว่า “จากการมองจันทร์เสี้ยว เราจะเห็นแสงสว่างของจันทร์เสี้ยวที่เป็นแสงอาทิตย์ซึ่งดวงจันทร์สะท้อนมายังโลกโดยตรง ตาเราจะเห็นส่วนมืดลางๆ เพราะเป็นแสงกลางวันของโลกที่สะท้อนไปยังดวงจันทร์ และดวงจันทร์สะท้อนกลับมายังโลกอีกทีหนึ่ง ครูวิทยาศาสตร์สามารถนำไปอธิบายเรื่องการสะท้อนแสง ได้เป็นอย่างดี ถ้าเป็นการสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดโดยตรง เช่น จากดวงอาทิตย์ ก็จะทำให้เราที่ยืนอยู่บนโลกเห็นเป็นแสงสว่าง สดใส ถ้าเป็นการสะท้อนแสง ที่ไม่ใช่จากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง แต่เป็นการสะท้อนแสงลำดับที่สอง หรือลำดับที่สาม เราก็จะเห็นแสงมัวหรือมืด ไม่ชัดเจน”

 

ดร. เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ของ สสวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปรากฏการณ์จันทร์ยิ้มสามารถนำไปจัดกิจผู้ตัดสินเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องข้างขึ้น-ข้างแรมและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.5-ป.6 ได้ โดยอาจเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการบอกวันทางจันทรคติและอาการของดวงจันทร์ในแต่ละวัน เช่น ตั้งคำถามกับผู้เรียนว่าในวันที่เกิดปรากฏการณ์จันทร์ยิ้มเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม หรือ เป็นวันข้างขึ้นกี่ค่ำหรือข้างแรมกี่ค่ำ เด็กนักเรียนจะทราบได้อย่างไร และอาจถามต่อไปว่าหากมาดูดวงจันทร์ในวันถัดไป ตรงสถานที่และเวลาเดิม จะเห็นดวงจันทร์มีตำแหน่งและลักษณะ

 

เหมือนกับวันที่มีจันทร์ยิ้มไหม อย่างไร หากเด็กนักเรียนพบว่าดวงจันทร์มีตำแหน่งและลักษณะที่เปลี่ยนไป ทราบหรือเปล่าว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ในเรื่องปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงจันทร์ ผู้สอนอาจถามผู้เรียนว่า เหตุใดเราจึงเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้เพียงแค่ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เห็นปรากฏการณ์จันทร์ยิ้มได้ถึงเวลาประมาณ 21.00 น. ดวงจันทร์ก็ตกลับขอบฟ้าไป การขึ้น-ตกของดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในการจัดกิจผู้ตัดสินเรียนรู้เพื่อให้ตอบคำถามกลุ่มนี้ ผู้สอนอาจให้เด็กนักเรียนได้ลองสร้างแบบจำลองในลักษณะต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น ลูกปิงปอง ไฟฉาย และลูกโลก เพื่อให้จำลองและอธิบายปรากฏการณ์ทั้งตามความคิดของผู้เรียนและเปรียบเทียบกับแนวคิดที่ครูนำเสนอ ซึ่งตัวอย่างของการจัดกิจกรรมผู้สอนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารคู่มือครูและแบบเรียนของ สสวท. หรือทางเว็บ www.ipst.ac.th
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ชอบทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจเสมอ เนื่องด้วยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่นาน ๆ ถึงจะได้พบเห็น หากมีการสังเกตและค้นคว้าเพื่อให้ที่จะเรียนรู้ต่อ ก็จะเป็นประโยชน์มาก
“การที่ผู้คนได้เห็นจันทร์ยิ้ม นับเป็นการสังเกตที่มีประโยชน์ เพราะผู้พบเห็นจะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาด และตำแหน่งของดวงจันทร์กับดาวอื่น ๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน จะเห็นทั้งตำแหน่ง และขนาดที่ปรากฏต่างกันมากขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่เป็นข้างขึ้น ซึ่งข้างขึ้นหมายความว่าสว่างขึ้น และถ้าหากสังเกตการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงจันทร์แล้วจะสามารถสรุปได้ว่าดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลกไปทางตะวันออก”
อาจารย์นิพนธ์อธิบายต่อว่า การสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละวัน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่ารูปร่างของดวงจันทร์ที่ปรากฏไม่คงที่ ตำแหน่งที่ปรากฏก็ไม่เหมือนเดิม ก็จะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมได้ ซึ่งมนุษย์เราได้นำการสังเกตรูปร่างดวงจันทร์แบบงี้มาทำปฏิทินข้างขึ้นข้างแรม หรือเรียกว่า “ปฏิทินทางจันทรคติ” ปู่ย่าตาทวดเราใช้ปฏิทินตามการดูดวงจันทร์นี้มานาน รูปร่างของดวงจันทร์มีความเกี่ยวเนื่องแนบแน่นกับสังคมไทยมาเนิ่นนาน เพราะเราใช้ดวงจันทร์กำหนด “วันพระ” ซึ่งมี 4 วันคือ “วันพระใหญ่” 2 วัน ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เต็มดวง และวันแรม 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ซึ่งมองไม่เห็นดวงจันทร์ นับเป็นวันพระใหญ่เหมือนกัน
ส่วน “วันพระเล็ก” ก็มี 2 วัน ถ้าเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวง จะตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ ดวงจันทร์ขึ้นสูงสุดเป็นรูปครึ่งวงกลม หันด้านนูนไปทางตะวันตก นับเป็นวันพระเล็ก วันพระเล็กอีกวันคือแรม 8 ค่ำ เวลาเช้าตรูจะเห็นดวงจันทร์อยู่สูง เป็นรูปครึ่งวงกลม หันด้านนูนไปทางตะวันออก
ดวงจันทร์มีส่วนทำให้เกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา และมีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำสมุทรขึ้นลง หรือ “น้ำขึ้น -น้ำลง” ชาวประมงใช้วิธีการสังเกตดวงจันทร์เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบทอดกันมาเพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพ
“ช่วงเวลาการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอาจดูได้จากตำแหน่งดวงจันทร์ คื อถ้าเห็นดวงจันทร์อยู่ที่ขอบฟ้าน้ำชอบลง ถ้าเห็นดวงจันทร์อยู่สูงมาก น้ำจะขึ้น ถ้าดวงอาทิตย์มาหนุนช่วยก็จะทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะวันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำ หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันพระใหญ่ น้ำสมุทรจะขึ้นมาก ลงมาก เพราะดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันเรียกว่า วันน้ำเกิด แต่ถ้าเป็นวันพระเล็กน้ำขึ้นน้ำลงจะน้อย เรียกว่าวันน้ำตาย”
ดังนี้อาจารย์นิพนธ์บอกว่า วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าวันพระใหญ่อื่น ๆ และจะเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่กว่าปกติ โดยเฉพาะเวลาประมาณเที่ยงคืน . …วันนั้นใครที่อยู่ใกล้สมุทรควรลองสังเกตดู

 

ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี ต่อ 10

สาว ราศีกรกฏ Cancer
16 กรกฎาคม -15 สิงหาคม
ผู้หญิงราศีนี้จะได้ดีเพราะเครือเครือญาตินำทางหรือจะได้คู่ครองก็เพราะเชื่อฟังคำพ่อ แม่ และเครือญาติไว้จะยิ่งดี เพราะคุณเป็นผู้หญิง ที่ฉลาดและแหลมลึกคม ในความเลิศล้ำของสมอง มีทักษะในการทำงานสูงพอสมควรเช่นกัน แต่เรื่องของความรัก หากตัดสินเลือกเองพังทุกที เป็นเพราะดวงชะตาชี้นำให้เป็นอย่างนั้น จึงอยากแนะนำว่า จะรักจะชอบ จะเลือกจะควรใครก็ตาม ให้ปรึกษาหาข้อความถามเครือญาติสนิทไว้ก่อน เพราะจะ ไม่โดนน้ำร้อนลวงตัวเอาเปล่าๆ วัยเด็กยามเล็กเป็นคนที่ช่างฝัน และดิ้นรนต่อสู้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างดี จึงชอบทำงานหรือได้รับการมอบหมายให้ทำมากๆ จะพออก พอใจ และพึงใจเป็นที่สุด ดวงดอกรักจะมิมีวันร่วงโรยราได้ หากว่าเลือกผ่านรุ่น หรือประเภทแก่แต่วัย แต่ใจยังซิ่งอยู่นั่นแหละดีสำหรับคุณ…

หากสาวราศีนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับการทะนุถนอม หรือต้องเยือกเย็นจะเหมาะสมกว่า เพราะเป็นคนที่อ่อนหวาน รักสวยรวยความงามมากจริงๆ ร้านอาหารที่เลิสเลอหรือร้าน ขายเสื้อผ้าบูติคที่สวยหรูเป็นงานในความฝันของคุณ ชอบงานที่มีการประดิษฐ์ หากได้งานที่ใช้ความคิดมากกว่าวาจาหรือปากพูดหละก็ รับรองว่า ได้วืดหายดวงตกอย่างแน่ๆ งานเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์ เจ้าของอนุบาล หรือร้านขายเบเกอร์รี่ดีมากกว่างานใดๆในโลกนี้ สำหรับคุณจะมีฐานะมั่นคง เมื่อวัยล่วงเลยเข้าเลข 3 จะดีมาก ยิ่งเข้าเลข 4 จะเข้าขั้นเถ้าแก่เนี้ย หรือรวยอย่างไม่รู้เรื่องได้

ดวงคู่ครองที่จะร่วมเล็งประสานหัวใจโลมไล้ชีวิตผู้หญิงอย่างคุณนั้นจะมีพ่อสื่อแนะนำ กระชากสอดใส่คานหามมาถึงประตูใจ พบรักด้วยการแนะนำจากเครือพี่น้องหรือ เพื่อให้นฝูง หรือมีอีกประเภทพ่อแม่ดันเป็นคนที่อยู่แวดวงเดียวเป็นส่วนใหญ่

ชายในฝันที่จะสมดวงของคุณได้นั้น เป็นคนที่สมถะและมีความรู้ดีพอสมควรไม่ได้ทางการ เรียน ประเภทโต มาจากกงสีที่มีประสบการณ์เพียบ เลี้ยงคุณได้ก็แล้วกัน อย่าดันไป รักใครที่มีเจ้าของแล้วอย่างไม่รู้จักหักห้ามใจตนเอง เสียละ เพราะจะทำให้รักนั้น พังทลายพินาศได้ ดวงคู่ของคุณควรเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างขาว หรือขาวไปเลยเมื่อ เทียบกับคุณแล้ว และอายุของคุณที่ควรร่อนการ์ดสีชมพู บอกประกาศความไม่มีคู่ได้นั้นควร จะอยู่ในวัยอายุอานามในราว 14-19 ปีแค่นั้นหากล่วงเลยไปแล้วนั้น ให้แก้ดวงด้วยการแต่งงานได้แต่ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลไว้ดีมากยิ่งกว่า เพราะหลังวัยนี้ไปแล้ว เป็นดวงชะตาที่มีความรักได้แต่เป็นม่ายเยอะมาก จึงไม่ค่อยคิดเกื้อหนุนมากนักเท่าไหร่ ดวงความรักของคู่แท้ในหัวใจของสาวราศีนี้ จะเป็นชายที่เป็นคนรั้นและทระนง ฉะนั้น ต้องหวานเย็นเข้าใส่จะดีมาก

สำหรับคุณ ดวงความรักของชายคู่แท้นั้น คุณจะสามารถประคองหัวใจเขา ได้อย่างมีชีวิตร่วมไปด้วยกัน อย่างตลอดรอดฝั่งก็ต่อเมื่อยามเขาร้อนคุณขอเย็น หรือยามคุณคิดแก้เซ็งด้วยการร้อน เขาเยือกเย็นลบโล

ใจคุณได้ ดวงบุตรวันข้างหน้าจะพึ่งพาอาศัยได้ทุกคนอย่าหวั่นใจ คนรักของคุณเป็นชายร่างเล็ก หรือจะสูงก็เข้าขั้นโย่งกว่ามาก จึงเป็นลักษณะคู่แท้ อายุไร่เรี่ยกันหรือห่างกัน ไม่เกิน 8 ปีดีที่สุด อักษรคู่แท้ที่จะมอบใจร่วมกันได้มีตัว พ , ธ , ป , ท , ก นำหน้า หรือผสมในชื่อ ดีเด่นเฮงสมที่คุณจะใช้นามสกุลร่วมด้วยอย่างแน่ๆ

ชายหนุ่ม ราศีสิงห์ Leo
16 สิงหาคม -15 กันยายน
ผู้ชายราศีสิงห์อย่างคุณเป็นธาตุไฟ เป็นคนกร้าวกระด้างมีความคิดเป็นของตนเอง โผงผางตรงไปตรงมา เป็นผู้ชาย 100% เต็ม เป็นผู้ชายมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองชอบ เป็นผู้นำ แสดงความเนี้ยบแต่อาฆาต เป็นคนที่ดูเหมือนเยือกเย็น แต่ข้างในร้อนระอุเหมือนภูเขาไฟ ฉะฉานชัดเจนในคำพูด ไม่เกรงกลัวใครถ้าถูกล่ะก็คุณจะลุยหัวชนฝาทีเดียว คุณเป็นคนที่ชอบวางฟอร์ม และอวดดีมาก ต้องปรับปรุง แต่ขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่มีดีให้อวด

มีความมั่นใจในตัวเองและก้าวทุกก้าวของคุณจะสง่างาม เค้าบอกว่าบุคลิกภาพของคุณนั้นจะเป็น ผู้ชายที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง ท่าทีของการเดินหรือการปกครองคนของคุณ จะมีมาดเป็นของตนเองที่เป็นเสน่ห์มาก บุคลิกภายนอกของชายหนุ่มราศีสิงห์ เค้าบอกว่าดูเหมือนใจดี แต่จริงๆแล้วชอบเผด็จการ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยอารมณ์ร้อรแรงแบบจุดเยือกแข็ง ในขณะเดียวกันคุณเป็นผู้ชายที่มีจิตใจ กว้างขวาง พร้อมที่จะโอบอุ้มคนได้ ให้อภัยคนได้ แต่คุณเป็นคนที่ชอบคนที่รู้จักสำนึกกี่ครั้งกี่หนจึงจะพอ

ผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองของคุณนั้นมีรายละเอียดเยอะ คุณเป็นผู้ชายประเภทเจ้าบุญทุ่ม กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรัก ถ้าคุณจะพิชิตใครแล้วหละก็ คุณจะคิดแผนอย่างแยบยลเลยทีเดียว เค้าเรียกว่า ส่งดอกไม้เช้าเย็นรับ ส่งดอกไม้เย็นเช้ารับ และคุณเป็นประเภทขยันขันแข็ง พร้อมจะไปหาคนรักของคุณ ที่ว่า ช่วงนั้นหลั่งไหลมาก เหมือนโดนของโดนเสน่ห์ ที่จริงไม่ใช่หรอก ต้องการจะได้เค้ามาเป็นเจ้าของ อยากที่จะเอาชนะ ยิ่งถ้าคุณมีคู่แข่งล่ะก็คุณจะไม่ยอมแพ้

ฉะนั้นผู้หญิงที่จะมาข้างเคียงคุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีพลัง มีการวางตัวที่ทำให้คุณค้นหาอยู่ตลอดเวลา คุณชอบเล่นซ่อนหาหรือจ๊ะ คุณชอบที่จะทายใจว่า เอ๊ะ…เค้าคิดอะไรอยู่น้า เค้าคิดอะไรอยู่ คุณเป็นคนที่ชอบให้ใคร ทิ้งปริศนาหัวใจไว้ตลอดเวลาอย่าง เช่น เมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครชำรุดทรุดโทรมาหาฉัน เพราะต้องการแสดงให้คิดว่า คนนี้มีใครเป็นคู่แข่งคุณไหม ฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงประเภทไหนก็ตาม แต่ถ้าเป็นคู่ครองของชายหนุ่มราศีสิงห์ พยายามเล่นสงครามจิตวิทยาอยู่เรื่อยๆ เค้าจะอยู่ในอุ้งมือคุณ

ในขณะเดียวกันชายหนุ่ม ราศีสิงห์ที่จะล่าเหยื่อเลี้ยงเด็กสาวๆ หรูหรา ใบหน้าคมคาย เป็นคนที่ชอบคุ้มครองปกป้องคนได้ และก็มีความเชื่อว่าผู้ชายหลายใจไม่เป็นอะไรแต่ผู้หญิงหลายใจไม่ได้ เอ๊ะ…มันไม่ยุติธรรม

ขณะเดียวกันใครก็ตามแต่ที่จะเป็นคนรักของชายหนุ่มราศีสิงห์จำเป็นต้องมีความมั่นใจว่าคุณ สามารถให้สิ่งนั้นราบคาบคุณได้ ด้วยการแสดงบทรัก หรือการเอาอกเอาใจ ผู้หญิงที่สามารถมีอำนาจและมีพลังให้ชายหนุ่มราศีสิงห์สยบได้นั้น ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่ง และ มีความคิด มันสมอง วาจา การพูดจาเยือกเย็นเชือดเฉือน และใช้อารมณ์ของตนเองที่ไม่ร้อนนัก เมื่อเค้าร้อน แต่คุณสามารถสยบเค้าได้ด้วยพลังและความมั่นใจในตัวเอง คุณจึงควรเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างขาว ถ้าดำมืดแบบข้าวนอกนา เอาเป็นว่าค่อยๆมา ค่อนๆทางขาวหน่อยแล้วกัน ชอบโรแมนติก กินอาหารได้ จำได้ว่าเค้าเกิดวันไหน คุณจึง เป็นผู้หญิงที่ต้องโฉลก ชะตากับชายหนุ่มราศีสิงห์
สาวราศีสิงห์
16 สิงหาคม -15 กันยายน
หากคุณเป็นสาวราศีนี้ คุณจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและมีพลังในดวงตาที่จะทำให้ผู้ชายมาสยบแสนเชื่องและชื่อฟัง ถ้าเขาจะรั้นเมื่อคุณยัดเยียดข้อหาเขาก็ต้องยอมคุณทุกครั้งไป เพราะดวงชะตาของผู้หญิงราศีนี้ มีดวงอำนาจอยู่เป็นพลังล้นในใจ คุณจึงมีดวงเด่นมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้านการงานก็ต้องรับรองว่าจะก้าวหน้า หรือมีพลังรุดหน้าไปไกล นิสัยไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ขวนขวายมากเป็นพิเศษ จึงมีความเด่นที่จะเป็นลูกน้องใครเขาก็รัก และชอบคุณมากในความสามารถและความชำนาญจะอยู่ร่วมกับเจ้านายได้นั้น ต้องวัดกันที่ความสามารถและความชำนาญ และความฮึดเป็นหลัก อาจจะท้อทอยบ่อยครั้ง ต่างมีพลังทิฐิที่จะเอาชนะอยู่ลึกๆ คุณจึงกำชัยได้ อย่าคิดมากประสาทกินให้ถือว่า งานดีพลังดวงแรงเสริมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานและความรักก็ตามรับรองได้ว่า ดวงชะตาไม่มีวันที่จะตกต่ำได้เหมือนกัน เส้นทางของชีวิตจะเป็นผู้นำด้านความคิดที่คนสนในบ้านให้ความเชื่อถืออยู่เสมอ

หากเป็นเรื่องของการงาน โดยส่วนมากสาวราศีนี้ชอบเด่นด้านการงานที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะ หรืองานที่เกี่ยวกับเชิงศิลป์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม หรือนักเขียนก็มีวันดังได้ หรือสาวที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ หรือการได้ให้ความเห็นของงานได้อย่างเต็มกำลังจะดีมาก ดวงดาวด้านการงานนั้นไม่มีดวงที่จะได้เป็นราชสีห์นางสิงห์ ที่ต้องเดินวิจัยฝุ่นนานหรอก เพราะดแวดวงงานของคุณนั้นมั่นคงมาก และต่อไปข้างหน้าก็มีดวงเป็นนักลงทุนได้เช่นกัน

สำหรับคุณ ความรักของสาววัยผลิบานสะพรั่ง เสมือนดอกรักที่บานฉ่ำชื่นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น คนวัยไหนความรักไม่เคนร่วงโรยรา มีแต่แน่นแฟ้นตลอด สาวราศีนี้มีความรักที่ทรงพลัง และมั่นคงไม่มักมากหลายใจ แต่กำใจได้ หรือเป็นซูสีไทเฮาเหนือสามีได้จึงเลือกชายคนรักนั้นเป็นคู่ ชายหนุ่มคนรักหรือชายที่พึงพอใจชอบมีความคิดและเสน่ห์แรง แต่มาแพ้ดวงอย่างคุณ น่ากลุ้มใจแทนชายหนุ่มคนนั้น เพราะความพ่ายแพ้ที่หาทางเอาชนะสาวเปรี้ยว ร่วมสมัยไม่นับวัยอย่างคุณได้

สาวราศีนี้หากจะรักใครสักคนมาก จึงทำให้ชายในฝันของคนที่คุณรักอยู่ในลักษณะตัวเลือกที่มีคนหมายปองหลายๆคน แต่คุณสามารถกำชัยเขาได้ และสาวใดก็ตามที่เป็นนัมเบอร์ทูของชายหนุ่มใด หากเป็นราศีนี้แปลก แต่จริงไม่ต้องเชิญใครมาท้าพิสูจน์รับรองได้ว่า เขารักคุณมาก แต่ปากแข็งยอมรับกับใครว่าคุณมีเสน่ห์ล้นจนพ่ายแพ้ลงได้ ฉะนั้นจงอยู่เฉยๆ และหยุดนิ่งๆ จะเชือดคะแนนได้อย่างสบาย

ชายในฝันคนรักของสาวนี้ เป็นคนที่ชอบคนร้อนแรงและท้าทาย เป็นคนที่คุณจะชอบลองดี เอาชนะเขาให้ได้ เพราะหากคุณคิดว่าเขาจะ ต้องการคุณได้เสมอ ชายหนุ่มในฝันของคุณเป็นชายหนุ่มที่ดูบางทีก็เฉื่อยเชื่องกับคุณ แต่เหลียวหลังโม้เป็นไฟเหมือนกัน หากทำงานที่เกี่ยวกับด้านความคิดจึงจะเหมาะจะมีดวงไปไกลมาก อายุของสาวราศีสิงห์อย่างคุณ หากหัวใจไม่ถูกซื้อไปเสียก่อนจากชายหนุ่มแฟนต่างชาติแล้วละก็ ไม่เกินสาวเกินอายุใน ช่วง 21-29 ปี คุณจะมีดวงได้คู่ตกอยู่ในห้วงรัด ที่ไม่มีวันถอดสลักออกได้อย่างแน่ๆ และหากเลยวันที่กำหนดแล้ว คุณยังไม่มีดวงแต่งงาน นอกเสียจากรักกันมั่นคง เข้าใจ เป็นยก้ทางสายตาและหัวใจเท่านั้นพอ อักษรคนรักที่เสริมดวงเฟื่องดาวมาก คือ ก , อ , ด , ช , พ , ป , ณ รับรองว่าเจ๋งจริงๆ

ชายหนุ่ม ราศีกันย์ Virgo
16 กันยายน -15 ตุลาคม
ผู้ชายราศีกันย์อย่างคุณเป็นผู้ชายธาตุดิน เป็นเจ้าแห่งวิชาการข้อมูลและตั้งบรรทัดฐานที่ถูกต้อง คุณเป็นคนหัวสูงมาก ในขณะเดียวกันทั้งสูงและเป็นคนที่มีรสนิยมในตัวเองที่ละเอียดรอบคอบมาก ฉะนั้นการทำงานอะไรก็ตามแต่ของคุณ จึงควรคิดแผนอย่างละเอียดรอบคอบตั่งแต่เล็กๆ มักมองโลกด้วยสายตาแห่งความจริง ไม่ใช่ชายหนุ่มนักฝันเลยสักนิดเดียว เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย บางครั้งดูเหมือนว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว นักอนุรักษ์นิยมตัวยง ประหยัดไปหมดทุกเรื่องจิตใจของคุณ มีความละเอียดซับซ้อน

ภายใต้ท่าทางเข้มงวดของคุณและเจ้าระเบียบปฏิบัติเกินไป บางครั้งทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่าย น่ารำคาญ ผู้คนจำนวนมากมองว่าคุณมีจิตใจคับแคบ แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนรู้จักใช้ รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัว และไม่ชอบรบกวนใจใครเลย ขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่จะรัก ใครก็ตาม แต่เชื่อว่าคุณต้องพร้อมที่จะไปสู่ชีวิตในความรัก คุณจึงตัดสินใจ ถ้าคุณไม่พร้อม คุณจะคิดว่าคุณจะไม่สร้างพันธะให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจตัวเองอย่างเด็ดขาด คุณจะรักความสะอาด และชอบความละเมียดละไม ชอบคนที่พูดจาอะไรต่างๆก็ตาม แต่อย่ากระโชกโฮกฮากด้วย วิธีการจีบสาวทั่วไปอย่างคุณนั้นบางทีไม่เป็นไปตามธรรมชาติเท่าไหร่นัก

คุณเป็นคนที่ไปเรื่อยๆ และจะชอบใครก็ตาม แต่ก็ไว้ฟอร์มมากจนเกินไป จนผู้หญิงยังสงสัยว่า เอ๊ะคบมา 3 ปีแล้ว เมื่อไหร่จะขอแต่งงาน หรือบอกรักซักที คุณคิดว่าคำว่ารักเนี่ย บอกได้เป็นพันครั้ง ถ้าไม่จริงใจล่ะก็ไม่หลุดออกจากปากอย่างแน่ๆ เพราะคุณเป็นคนจริงจัง เพราะคำว่ารักมีความหมาย คุณเป็นคนเจ้ากฎระเบียบจึงมีผู้หญิงอย่างมาก ผู้หญิงที่อยู่ในรสนิยมของคุณ ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่กร้าวร้าวต่อผู้ชายที่เป็น คู่ครอง ให้เกียรติ และประนีประนอมยอมได้กับคำว่าให้อภัย

คุณชอบผู้หญิงที่พยายามเกื้อกูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และเป็นพลังในความคิด ความอ่านในเรื่องต่างๆได้ เป็นแม่บ้านที่ดีได้ เป็นแม่ที่ดีของลุกได้ ไม่ชอบผู้หญิงช่างเที่ยวเตร่ ผู้หญิงช่างเพ้อฝัน ฟุ่มเฟือยมากเกินไป ที่คิดว่าคุณคงจะซัพพอร์ทเค้าไม่ไหว คุณชอบผู้หญิงที่รักธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ดูแลตัวเองตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงปลายเท้า ชอบผู้หญิงสะอาดสะอ้าน

ดวงชะตาของใครก็ตาม ที่จะมาเป็นคู่ของผู้ชายราศีกันย์นั้น จำเป็นต้องหมั่นจำวันสำคัญๆของผู้ชายคนนี้ให้ดีว่าเป็นวันเกิดหรือวันแรกพบกันนัดแรก หรือวันวาเลนไทน์ วันปีใหม่ วันสำคัญ กลุ่มนี้ผู้ชายราศีกันย์ช่างจดช่างจำ ผู้ชายราศีกันย์เป็นผู้ชายที่นิ่ง บางทีเราไม่รู้ว่าเค้าปรารถนา ถ้าคุณจะรักกับผู้ชายราศีกันย์ล่ะก็คุณจำเป็นจะต้องไปเซ้าซี้เค้าจำเป็นต้องดูอารมณ์ ผู้หญิงที่มีความสะอาดอยู่และให้กำลังใจดี ทำตัวให้เป็นที่ไว้ใจได้ จึงเป็นผู้หญิงที่เกื้อกูล ผู้ชายราศีกันย์กับราศีมกรดี ราศีพฤษก ราศีกันย์ ราศีมีน ราศีกรกฎ นี่คือ ผู้หญิงที่เป็นคู่แท้ของผู้ชายราศีกันย์

สาว ราศีกันย์ Virgo
16 กันยายน -15 ตุลาคม
คุณเป็นคนที่ออดอ้อนอ่อนหวาน และน่ารักน่าชังเป็นที่สุด มีความเข้มแข็ง และพลัง อำนาจเจือปนในสายตาที่เยิ้ม แต่แฝงความเด็ดขาดไว้ ในดวงตาอย่างมั่นคง สาวราศีนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการงานมาก และชอบต่อสู้ทุกรูปแบบ เพื่อให้การเรียนรู้สู่จุดหมายที่แอบวาด นึกเนรมิตจะฝันไว้แล้วในใจคุณ คุณจึงเป็นคนที่มีขั้นตอนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ในชีวิตอย่างมีจุดหมายและปลายทาง ค่อนข้างชัดเจนและแน่ๆ เป็นผู้หญิงที่มีข้อดี ไม่ใช่คนสวยหรือจีดชืดไปหมดเลยทีเดียว แต่เป็นคนที่เด่นและมีความเก่งในตัวมันเองอย่างน่าหลงใหล

สาวราศีนี้หากไม่ชอบ พอกหน้าทาปากจนเกินงาม แต่ชอบสวยอย่างธรรมชาติ แต่สะดุดตาเป็นหลัก มีวิธีมัดใจชายคนรักได้อย่างที่ชายหลุดจากห้วงเสน่ห์ยากมากเช่นกัน บนเส้นทางของทางด้านการงานของคุณนั้นไม่ได้เป็นที่ทำงานไร้ไฟ หรือมอดง่ายหรอก

คุณเป็น คนที่ไฟสุมทั้งดวงอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าเป็นคนที่มีความสำเร็จใน ดวงชะตาด้านการงานอย่างรวดเร็วคนหนึ่ง หรือจะมีโอกาสเติบโตได้เร็วมาก หากรับราชการก็เอาตัวรอดและก้าวหน้าอย่างไม่อืดอาดยืดยาด หากรับจ้างทำงานเป็นสาวออฟฟิศ ก็เป็นคนที่มีไฟแรงมากคนหนึ่งเหมือนกันในขบวนคนร่วมงานด้วยกัน ชายหนุ่มคนรักในความฝัน และสวรรค์แห่งดวงดาของคุณนั้น จะเป็นคนที่ลองจิตใจ อยู่ ทั้งใกล้และไกลกันจนมั่นใจแล้ว คุณจึงยอมมอบถอดหัวใจให้เขาไป มิฉะนั้นไม่มีวันที่จะให้หัวใจใครไปครองง่าย ชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำการงานนอกบ้าน แต่ยอมอยู่ในบ้านให้เชื่อฟังและรับฟังคุณ คุณจึงจะสมใจอยากนึกที่ปรารถนาไว้

ดวงของคุณคนรักไม่ค่อยจะนอกใจคุณง่ายๆ แต่พอเผลอไม่ได้ชอบหยอกหลอกเขาเล่นอยู่เรื่อยร่ำไปเหมือนกัน ชายหนุ่มคู่ควงคนรักที่จะกำหัวใจคู่กัน ควรจะเป็นคนที่มีลักษณะผิวขาว รูปร่างสูงหรือสันทัด แต่หากเตี้ยกว่าคุณหมดสิทธิ์กำหัวใจคุณอย่าง แน่ๆ อายุจะมากกว่าคุณตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และห่างกันไม่เกินรอบจะอยู่กันได้ ตลอดชีวิตจนกว่ายมบาลจะมาลากพรากจากกันไป

ดวงชะตาของสาวราศีนี้มีดวงคู่ที่เหมาะสมกับอายุในการ แต่งงานตั่งแต่ช่วงอายุ 25-32 ปี เป็นช่วงๆที่มีคู่แต่งงานแล้ว ไม่มีดวงหย่าร้าง หากแต่งก่อนหรือหลังนี้ มากไป ก็ไปสู่คานทองคะนองเดช หรือไปสู่ทำเนียบกระดังงาลนไฟ ต่อไปอีกแน่ๆ ผ่าดวงชีวิตคู่ของสาวราศีกันย์แล้วจะพบว่า เป็นคนที่มีความอ่อนหวาน และคารมชนะ กำหัวใจผู้ชายได้อย่างเก่งมาก และหากจะถามถึงอักษรดวงคู่ หรือคู่ครองที่เหมาะสมกับชะตารักของสาวราศีนี้ คิดว่าควรจะมีตัวอักษร พ , ว , ค , จ , ส , ก , ร , น ผสมในชื่อ หรือนำหน้าดีมากและจะอยู่กันได้ ด้วยความมั่นคงด้วยอารมณ์ที่โรแมนติกตลอดห้วงลมหายใจของคุณ

ชายหนุ่ม ราศีตุล Libra
16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน
ผู้ชายราศีตุลเป็นผู้ชายธาตุลม มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองสูงบางคนก็เจ้าอารมณ์ หพอดีเองสูง และเป็นคนที่เชื่อมั่นว่า คุณเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมคนรอบข้าง แต่ในบางทีในเรื่องของความรัก คุณต้องยอมรับว่า คนรักของคุณไม่ใช่เพื่อให้น ฉะนั้นเค้าต้องการการประนีประนอม การยอมรับ การเทคแคร์เอาใจใส่ผู้ชาย ราศีตุลอย่างคุณเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มาก รักจะชอบใครสักคน ก็จะทุ่มเทเอาอกเอาใจมาก เป็นคนขี้เหงา

ในขณะเดียวกันผู้ชายราศีตุลอย่างคุณนั้นบอบบางด้านอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้น และเป็นคนที่จำได้ว่า ใครพูดอะไรกับคุณไว้ ทำให้คุณเจ็บ คุณต้องพยายามเอาชนะได้ เที่ยงตรง ยุติธรรม และเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเอง เป็นคนที่มีหัวศิลปะ ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย แต่มีรสนิยมที่ชัดเจนต้องการจะซื้ออะไร ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง คณต้องคิดว่าใช้ได้ดีใช้ได้ตลอด ถึงแพงก็ยอมซื้อ แต่ถ้าใช้ได้ไม่ดี แบบว่าทันยุคทันสมัย หรือเป็นคนตามแฟชั่น ไม่ใช่อาการของผู้ชายราศีตุล เที่ยงตรงและชอบความเป็น สัด ส่วนของตนอย่างพอดี สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อม บุคลิกที่ชัดเจนของตน

คุณเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ลังเลที่จะจีบใครสักคนหนึ่ง ก็กลัวว่าจะพ่ายแพ้อย่างคุณ คุณเป็นผู้ชายที่สับสนในเรื่องของความรัก บางทีความรักกับความใคร่และความเมตตา 3 แบบ 3 อารมณ์ คุณก็ยังแยกไม่ออกทำให้คุณสับสน แม้จะมีคู่ครองแล้ว ลูกออกมา2 คนแล้ว ก็ยังคิดว่าเราหลงทางมาแต่งกับคนนี้ได้ยังไง เพราะคุณ เป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเอง ไม่ค้นหาตัวเองได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีความรับผิดชอบ แต่คุณก็มีทำนบที่ชัดเจนว่าขนาดไหน อันตรายนะ อย่าสมุทราะ เบาะแว้งกัน เอะอะอาละวาดขึ้นมาล่ะ ก็ความแตกแยกหย่าร้างจึงเกิดขึ้นมาได้ง่าย

คุณชอบผู้หญิงที่พูดจาไพเราะน่าฟัง มีหัวศิลปะเหมือนคุณ และชอบรำพึงรำพัน และรับฟังความคิดเห็นของ คุณได้เพราะว่าความคิดเห็นของคุณ บางครั้งนั้นผิด คุณไม่ชอบใครที่มาแย้งคุณทันที เพราะคุณคิดว่านั่นไม่ใช่ผู้หญิงที่จะอยู่ข้างเคียงคุณ

สาว ราศีตุล Libra
16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน
ผู้หญิงที่เกิดราศีนี้จะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรม และเป็นคนที่ใจคอกว้างขวาง จิตใจไม่แคบมีเพื่อให้นฝูงเยอะ มีสมาคมสังสรรค์อยู่เนืองนิจ ดวงชะตาชีวิตของคุณ ส่วนมากสาวราศีนี้ ดวงครอบครัวที่คุณเติบโตมาค่อนข้างแตกแยกกัน หรือมีปัญหาให้คุณ หวาดกลัวในการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมาก เพราะดวงชะตาของผู้หญิงราศีนี้ เป็นคนที่ชอบคาดมองการณ์ไกลซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีก็เกินไป เป็นคนที่ทรนงเย่อหยิ่ง ชอบเลิกกับสามี เพราะศักดิ์ศรีที่เกินขอบเขตและมากเกินไปเช่นกัน ดวงชะตาของคุณ หากไม่ปรับโวลล์ของกระแสไฟทิฐิลงบ้าง จะกับชีวิตคู่ยากมาก หรือมีดวงคู่แท้ที่คิด ว่าจะมอบรักปักไว้อย่างแน่นเหนียวนานได้ยากเหมือนกัน

กล่าวได้ว่าหากใคร เป็นสาวราศีนี้ ด้านอื่นๆดีหมดเหมาะกับดวงชีวิตและชะตาอยู่แล้ว แต่ด้านที่หวาดกลัวและห่วงใยเป็นอย่างมาก ก็คงจะเป็นเรื่องของด้านแรงทิฐิ หรืออาฆาตทางใจของคุณนั่นเอง เส้นทางด้านการงานของผู้หญิงราศีนี้ มีดวงเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานอย่างอิสระ ได้รับมอบความไว้วางใจ เป็นอย่างมากจากเจ้านายเป็นหลัก หากทำธุรกิจเองเกี่ยวกับโรงงานหรือของหนักๆและที่ดินไว้จะดีมาก และเสริมดวงเด่นดาวชะตาราศีของคุณมาก เหมือนกัน บนเส้นทางของผู้หญิงราศีตุลนี้ หากเป็นดาราหนังและศิลปิน ดวงความดังจะมาแรงและดับเร็ว เพราะอารมณ์ต้องระวังเป็นที่สุด

ฉะนั้นช่วงน้ำขึ้นต้องรีบตักเอาไว้เป็นดี เนื่องมาจากเป็นคนที่จริงใจและจริงจัง จึงมีบ่อยครั้งที่ชอบเจอะเจอปัญหาในหน้าที่การงานให้หนักอกหนักใจเพราะคนริษยา แต่ไม่สามารถทำลายให้คุณล้ม เหลวลงได้อย่าหวั่นใจ หากคุณไม่มีไฟอารมณ์มาเผาผลาญมาก จนเปลี่ยนเป็นสงครามอารมณ์ไปได้

ชายในฝันของผู้หญิงราศีนี้เป็นชายที่มีกึ๋นดี และมีปริญญาเป็นใบค้ำประกัน คุณจึงจะหันไปเหลียวมอง เนื่องมาจากว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของหน้าตาและศักดิ์ศรีเป็นสำคัญ บางทีคุณไม่อาจจะเลือกชายในฝัน หรือคู่แท้คนแรกได้เลยทีเดียว จึงมักกล่าวได้ว่า โดยส่วนมากแล้วคู่แท้ ดวงคนรักของหญิงราศีตุลนี้จะเป็นคนที่คุณเลือกแต่งงานครั้งที่2 ขึ้นไป จึงเป็นดวงคู่แท้ของชีวิตคุณจริงๆ ยิ่งเป็นคนที่แต่งงานอยู่ร่วมกัน เพราะดวงเป็นม่ายเหมือนกัน ซึ่งคู่แล้วยิ่งดูเสริมกันยิ่งใหญ่

สำหรับผู้หญิงราศีตุลนี้หากสาวราสีตุลวัยยังไม่ตกกระ หรือยังมีความสดใสของหยดน้ำค้างอยู่มาก ก็สามารถจะเล่นกับไฟอารมณ์ชีวิตคุณได้ แต่หากเขี้ยวหลุดหรือลากลงเมื่อไหร่แล้วละก็ คุณต้องใช้ความเยือกเย็นและมัดใจเขา คนที่คุณรักด้วยความเข้าที่เหมือนกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สาวราสีตุลอย่างคุณ จะอกหักสักครั้งเมื่อไปสู่วัยสาวและได้คู่แท้ เมื่อไปสู่วัยกำลังบานหรือสะพรั่งหอมกรุ่น

ดวงชีวิตคู่แท้คุณจะแต่งานได้นัดแรก หรือรักอย่างปักใจมอบถวายตัวได้อยู่ในช่วง อายุ 18-27 ปี ระยะนี้สาวราสี ตุลย ์ต้องตกอยู่ในภวังค์ของความรักที่ฉ่ำหวาน และอกหักแยกทางเป็นส่วนมาก หรือถูกขอตัวไปชั่วคราวจากไม่ผู้ประสงค์ออกนามมาแย่งไป และหลังจากนั้นฟ้าจะสาง สำหรับอักษรของคู่ครองที่เสริมดวงรักของคุณเป็นอย่างมากมีตัว ว , ป , ก , ถ , ณ , ช , ส นำหน้าหรือผสมชีวิตคู่จะไม่ยอมทุกข์แน่ๆ
ชายหนุ่ม ราศีพิจิก Scorpio
16 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม
ผู้ชายราศีพิจิก เป็นผู้ชายธาตุน้ำ เขาบอกว่าชีวิตพเนจรดิ้นรนต่อสู้ตั่งแต่วัยเยาว์ สร้างตัวเองด้วยความถนัด จึงมีความเชื่อมั่นในตนเอง และีความมั่นใจในก ารตัดสินใจ ในบางครั้งมันเป็นความมั่นใจในการเผด็จการฉะนั้นต้องแยกอารมณ์ว่า เรื่องของการงาน การปกครอง ก็อาจจะใช้บารมีและอิทธิพลได้ ในเรื่องของความรักต้องใช้เหตุผลอันนี้สำคัญมาก ผู้ชายราศีพิจิกบางครั้งไร้เหตุผล เจ้าอารมณ์ และขณะเดียวกันเป็นคนดี ใจกว้าง โกรธง่าย หายเร็ว แม้ฉุนอะไรก็ตามแต่

คุณเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตส่วนตัว การมีครอบครัว และการงานชอบพูดชอบที่จะบอกคนอื่น มากกว่าที่จะให้ใครมาสั่งสอนคุณ คุณเป็นคนที่เชื่ออะไรก็ตาม จะฝังใจรักใครรักจริง เอาจริงเอาจัง เวลาโกรธขึ้นมาละก็ลุยจริงเหมือนกัน เสน่ห์ของคุณ คุณจะไม่แคร์สายตาใครทั้งสิ้น เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เรียกร้องความปรารถนาสูง การเอาอกเอาใจคุณ การสนใจสู

คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองว่า พลังและความคิด มันสมองของคุณนั้นสามารถสะกดให้คนรอบข้างสยบคุณได้ จิตใจของคุณและพลังวิญญาณของคุณ มีลางสังหรณ์ที่ดี ฉะนั้นคู่ครองของคุณจึงต้องสอดคล้องกันด้วย มีความชอบในสิ่งที่เหมือนกัน ชอบการพักท่องเที่ยวเป็นอารมณ์ กิจการของตนเองคุณทำได้ดี เพราะคุณเป็นคนที่มีความคิดคิดแผน แม้ว่าบางครั้งคุณเป็น คนที่ชอบพูดจาอะไรก็ตาม โผงผาง จิตใจของคุณพิสูจน์ได้ คุณเป็นที่ใครก็ตาม จะหึงอย่างร้ายกาจน่ากลัว เห็นแฟนเดินมากับใครก็ตามแต่ คุณจะพุ่งเข้าไปทันทีเลยเข้าใจผิดว่า เขาเริ่มปันใจให้คนอื่น ตรงนี้ต้องระวัง เพราะถ้าเป็นแฟนเขาก็มีสิทธิที่จะคบเพื่อให้นบ้าง หรือมีสิทธิที่จะมีคนมาเปรียบเทียบบ้าง ถ้าคุณแน่จริงละก็ คุณจำเป็นที่จะต้องไม่ใช้อารมณ์ ต้องพยายามคิดว่าความสุขของคุณนั้น ต้องยอมเสียสละบ้างบางส่วนเพื่อให้ให้แฟนของคุณ หรือคนรักของคุณว่าคุณแฟร์

สำหรับการใช้ชีวิตที่เป็นคนรักหรือคู่สมรสกัน พลังของความคิดของคุณนั้นเป็นคนที่มีตาที่ว่องไวมาก เสน่ห์เจ้ายก้จัด แต่เป็นคนที่เจ้ายก้ที่ใช้ตาเป็นลูกล่อลูกชน เขาว่าดวงตาของผู้ชายราศีพิจิก เป็นดวงตาที่ซุกซนมาก และเป็นดวงตาที่เจ้าเล่ห์ และก็มักมากทางกามารมณ์ในบางครั้ง พูดจาอะไรก็ตามแต่คุณมีความคิดของคุณว่าชอบ ยั่วยวน บางครั้งปั่นอารมณ์ของคนอื่นให้เขาขั้นแล้ว คุณก็อยู่เฉยๆ อย่างงี้น่า กลัว เขาบอกว่ามันอันตราย พูดจาตรงไปตรงมาและมีเหตุผลชัดเจน ผู้หญิงสมัยนี้จึงชอบคุณว่าเป็นคนที่คบได้ โผงผางเอาจริงเอาจัง เป็นมนุษย์พิเศษที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับใครก็ตามแต่ คุณจะความรู้สึกว่าผู้หญิงจะชอบ และจะรักคุณหลงใหลในความ เป็นคนเจ้าเสน่ห์ของคุณอย่างน่ามหัศจรรย์ ผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครองกับคุณได้ และ เป็นราศีแห่งเสน่ห์ที่เกื้อกูลและสร้างฐานะได้ คนรักที่ดีนั้นผู้หญิงที่ห้าวหาญ ทำงานได้ดีมีเหตุผลและเกื้อกูลกันได้ เขาเรียกว่า ยามคุณร้อนเขาเย็น ยามคุณเย็นเขาก็กระตุ้น ราศีที่ถูกต้องตามโฉลกมี ผู้หญิงราศีมีน ราศีกรกฎ ราศีพิจิก ราศีมกรราศีพฤษภ คุณชอบมาก และผู้หญิงที่คุณคิดว่า ต้องโฉลกกับคุณมากและ นี่คือทำนายของผู้ชาย ราศีพิจิก แมงป่อง

สาว ราศีพิจิก Scorpio
16 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม
หากเกิดมามีบุญผู้หญิงราศีพิจิกนี้ละก็จะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจและพลังเสน่ห์เป็นอย่างมาก มีความถนัดเก่งกาจ และเสริมดวงคู่อย่างชัดเจนคนรักไม่สามารถขาด คุณได้มากกว่าอื่นใด สาวราศีพิจิกนี้เป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ร้อนแรงแต่ล้นเสน่ห์ หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ และความถนัดที่เป็นคู่ทกข์คู่ยากกับสามีได้อย่างไม่มีวันทิ้งคุณ นอกเสียจากคุณจะเชิดใส่

สาวราศีนี้มักเป็นคนไม่ค่อยแคร์เรื่องความรัก เพราะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรงล้นดวงเป็นอย่างมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าหากผู้หญิงราศีใดก็ตามมาท้าพนันแย่งผู้ชายมาครองกับสาวรานี้แล้วละก็รับรองว่า ผู้หญิงราศีอื่นๆ จะพ่ายแพ้อย่างคุณแน่ๆ เพราะดวงชะตาของผู้หญิงราศีนี้ใครก็ตามที่อยู่ใกล้จะพากันหลงรัก และหลงใหลอย่างมากเลยทีเดียว และมีดวงชะตาที่ก้าวหน้าไม่มีวันตกต่ำทั้งเรื่องฐานะและชีวิตรักด้วย นับได้ว่าเป็นสาวที่มีสาวที่โชคดีมากในผู้หญิง12 ราศีนี้ของโลก ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบอารมณ์โรแมนติก คุณจึงมักเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่บ้างาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความอ่อนหวาน เอาใจคุณเลย หากสาวราศีนี้จะหย่าร้างกับสามี ก็คงจะเป็นเรื่องความอบอุ่นที่ได้รับไม่คงที่เสียจนคุณเซ็งเขาไปเอง ผู้หญิงสาวราศีนี้จึงมักเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นดื้อรั้น ชอบเอาชนะคู่ครองเสมอ และมีพลังเสน่ห์อย่างหนึ่งในกายที่จะทำให้ผู้ชายสยบไว้กับชีวิตคุณ

ดวงเกณฑ์คู่ครองของสาวราศีนี้ หากอายุของคุณตั้งแต่ 26-35 ปี คุณจะแต่งงานหรือมีครอบครัวเป็นช่วงๆ ดวงดีและถาวรมากสำหรับชีวิตคุณ สาวราศีนี้เป็นผู้หญิงที่มีความเด่น และชอบตัดสินใจเองอะไรยิ่งใครห้ามมากๆจะยิ่งแปลงเป็นเรื่องยุใหญ่ สำหรับคุณจึงเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และเชื่อมั่นเก่งกาจกับความรักและชีวิตคู่มาก

บนเส้นทางของการงานของผู้หญิงราศีนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างสวย และชอบเป็นคนที่มีความชำนาญ ในด้านการงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ของสวยงาม หรืองานเกี่ยวกับเพชรพลอย ออกแบบเป็นหลักจะดีมาก หากเป็นดาราก็จะแจ่มฟ้ามาก ก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่คนติดใจและประทับใจมากอยู่แล้ว ดวงชะตาของผู้หญิงราศีนี้ในเรื่องการงานต้องพัวพัน เกี่ยวกับสิ่งสวยงาม หรือการออกแบบจะดีมาก ชายที่คุณคิดว่าเป็นคู่แท้ของสาวราศีนี้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีวันเลิกรา หากมีกิจการของตนเอง หรือในอาชีพสายงานเดียวกัน จึงจะเป็นที่ชื่นชอบ ชอบผู้ชายที่มีพลังอำนาจ มีกิจการตนเอง หรือในเครื่องแบบเป็นหลัก รูปร่างดูแล้วอบอุ่น คุ้มครองคุณได้ คุณจะหลงใหลมากเป็นพิเศษ อายุมากกว่าคุณอย่างแน่ๆ เพราะสาวราศีนี้ไม่ชอบประเภทอ่อนหัดหรือกว่าจะรู้เดียงสา ชอบประเภทดูดวงตาแล้วเข้าใจถึงหน้าต่างของหัวใจเสียมากกว่า อักษรของชายคู่ดวงแท้คนรักควรจะมีตัว ส , ช , ฐ , ณ , ถ , อ , ก ไว้ในชื่อหรือนำหน้า

ชายหนุ่ม ราศีธนู Sagittarius
16 ธันวาคม -15 มกราคม
ผู้ชายราศีธนูเป็นผู้ชายธาตุไฟ อย่างคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ คบง่าย กับคนได้ทุกระดับทุกชั้น เป็นคนช่างพูดช่างคุยเฮฮา บางทีสนุกสนานไปได้ทั้งวัน เป็นชายหนุ่มโจ๊กเรียกหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า มาแต่ไกล เป็นนักสันทนาการชอบที่จะเทคแคร์เอาใจและดูแลมาก เป็นสจ๊วตดี เป็นมัคคุเทศน์ดีมาก จริงใจในการที่จะดูแลเอาใจใส่ใครก็ตาม

แต่ที่ยากลำบาก เสียสละ บางครั้งมากจนเกินไป ทำให้ครอบครัวพินาศได้ เพราะว่ารักเพื่อให้นมากกว่ารักเมียนะ อันนี้อันตราย ในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในการกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องรักนะ ถ้าพิสูจน์กับใครแล้วว่า คุณไม่ชนะเขาคุณจะยอมหลีกทางให้ทันที เขาเรียกว่าไม่เสียดายที่จะบายมือให้คนต่อไป เขามาแข่งขันต่อ คุณเบื่อคนที่พูดมาก ช่างวิจารณ์ ขณะเดียวกันก็ถนอมน้ำใจ ให้เวลาเขาในการปรับตัว มีโลกทัศน์ชัดเจนเป็นของตนเองว่า คนทั่วไปไม่มีใครต้องการจะเลว คุณจึงให้โอกาสคนอยู่เสมอ ชอบเลี้ยง เพื่อให้นฝูงอยู่ตลอดเวลา อันนี้อันตรายเหมืนกัน ถ้ามีแฟนแล้วต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ หรือดึงเขาไปร่วมสรวลเสเฮฮา ให้เขาความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของคุณนะ เขาจึงปรับตัวได้ คุณเป็นคนกระตือรือร้น ใจจดใจจ่อในการทำงานอะไรก็ได้พลังทรหด เบิกบานสำราญอยู่ตลอดเวลา ตรงไปตรงมา วาจาคำพูดของคุณบางที บอกว่า เอ๊ะ…นี่พูดจริงรึเปล่านะ เขาจับไม่ได้ว่า ตรงไหนจริงตรงไหนเล่น มีลางสังหรณ์ที่แม่นมาก เป็นผู้นำของคนก็ได้ ปกครองคนได้ด้วยบารมี และความใจดีของคุณ

เขาบอกว่าผู้หญิงที่จะมาชอบผู้ชายธนู ต้องเป็นผู้หญิงที่คุณคิดว่าเขามีพลังและมันสมองความคิด ไม่จำเป็นจำเป็นต้องมีดีกรีอย่างมาก เป็นถึงด็อกเตอร์หรือปริญญาโท แต่มีความคิดความอ่านให้ใจอ่อนโยน เข้าอกเข้าใจคนได้ มีความเมตตา คุณชอบผู้หญิงที่มีน้ำใจ ถ้าคุณมองว่าผู้หญิงมีน้ำใจกับคนนั้นคนนี้ โดยไม่หวังอะไรล่ะก็ นั่นล่ะเสน่ห์ที่จะมัดใจคุณให้ตรึงตาตรึงใจ คุณชอบคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง คนที่เอาอกเอาใจในตัวเอง คนที่เอาอกเอาใจได้แต่ต้องมีเหตุผล ไม่ใช่ฉอเลาะจนน่ารำคาญ คุณไม่ชอบใครมาจู้จี้จุกจิก แต่ขณะเดียวกัน คุณก็ชอบแลกเปลี่ยนความคิดสนทนาอารมณ์ได้ ผู้หญิงทั่วไปต้องรูปร่างบาง ถ้ากลมอ้วนล่ะก็เขาจะเบื่อทันที คุณชอบความสวยที่มีลีลา ไม่ว่าเราจะอวบอั๋นอย่างไรก็ตามแต่

ถ้าคุณมีแฟนเป็นชาวราศีธนูล่ะก็ คุณควรต้องรักษาลีลาตัวเอง เช่น แต่งตัว หรือทำอะไรก็ตามแต่ที่มันพอดี และมีเสน่ห์เป็นของตนอย่างชัดเจน มิฉะนั้นแล้วเขาจะรำคาญกับการอืดอาดของคุณ อย่างไรก็ตามแต่อารมณ์ ความรักของผู้ชายราศีธนูชอบผู้หญิงที่มีความคิดอ่านในเรื่องของธรรมชาติ และมีความเมตตาต่อสังคมคนรอบข้าง คนด้อยโอกาสกว่าใครก็ตามที่ชอบดูถูกคนหรือทะเยอทะยานมากเกินไป ผู้หญิงอย่างนี้แหละที่จะอยู่ร่วมกันได้ เพราะคุณเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่รู้จักมีเหตุผล ให้อภัย ซื่อสัตย์ เปิดเผย เป็นผู้ใหญ่ตามอายุ ไม่วิตกจริตมากเกินไป และนี่ก็คือคู่แท้ของผู้ชายราศีธนู

สาว ราศีธนู Sagittarius
16 ธันวาคม -15 มกราคม
ผู้หญิงที่เกิดราศีธนูนี้ ชอบเป็นคนที่ค่อนข้างเฉยนิ่งและ ดูเฉื่อนเงียบ แต่มีความชำนาญที่รู้เท่าทันคนทุกอย่าง ก็แค่ว่าเป็นคนที่ไม่ช่างพูดช่างจำนรรจาเท่านั้นเอง โดยทั่วไปกล่าวไว้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบชอบงานที่เกี่ยวกับตัวเลข หรืองานทางด้านทางวิชาการเป็นหลัก หากจะคิดลงทุนทำกิจการอะไรก็ตาม คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างปอดแหกพอสมควรผู้หญิงราศีนี้เป็นคนที่ชอบงานทรงเกียรติ หรือมีคุณค่าในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมได้เป็นส่วนใหญ่ จึงเหมาะมากในการที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านนักประชาสงเคาระห์หรืองานที่เกี่ยวกับทางด้านการได้อยู่หรือช่วยเหลือคน เช่น ครูบาอาจารย์ หรือหมอ พยาบาล ถึงจะดีกับดวงชะตาของคุณมากเป็นพิเศษ

หัวใจของสาวราศีนั้ใครว่าไม่ซุกซน ซุกซนจะตายไป แต่ไม่แสดงออกอย่างเด่นชัดเหมือน คนอื่นๆ ผู้หญิงที่เกิดราศีนี้ จึงชอบแอบชอบผู้ชายอยู่ในใจ จนกระทั่งขอให้ฉัตรชัยช่วยร้องเพลงสิ่งที่อยู่ในใจบอกให้เขาทราบ เขาจึงจะทราบว่า หัวใจคุณเริ่มรักใครเข้าแล้ว ดวงดาวของความรักเป็นความรักที่อยู่ในช่วงความหลงใหล ในขั้นตอนของวัยกำลังผลิบานสาวสวย และเริ่มเข้าใจในความรักในช่วงอายุคู่ครองเผ่านาซ้อนดวงชะตาของคุณ

หากคุณเป็นผู้หญิงราศีนี้ ดวงชีวิตคู่และดวงแต่งงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาและวัยเสริมดวงของคุณ ควรแต่งงานในช่วงอายุตั่งแต่ 22-31 ปี เพราะในตอนนี้ดวงคู่ครองคนรักที่เผ่านาแฉลบในหัวใจเป็นดวงคนรักที่แท้จริง และคุณสามารถมอบหัวใจของคุณให้เขาได้เท่านั้นเอง ด้วยมาดอืดอาดจนบางครั้งน่ารำคาญ เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนแห้งขึ้นอืด ทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้ผู้ชายดีๆมาครอง เพราะดวงอาจจะไม่ใช่คู่ครองแท้ก็เป็นได้ ขอให้ปลงเสียแหละดี ชายคู่ครองที่เหมาะสมเคียงฝันกับคุณ เป็นชายหนุ่มที่ทะเยอทะยาน ขยัน ขันแข็ง และทำงานได้อย่างเฉียบเป็นที่ยอมรับของคุณ และสายตาอันชื่นชมของคนรอบข้าง คุณจึงมักชอบคนเก่ง และคนที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด หรือประเภทเทพบุตรยอด นักสู้อะไรทำนองนั้นแหละ

สำหรับดวงชะตาของคุณจะเจอคนที่เข็มแข็ง แม้ว่าร่างกายจะบอบบางบ้างสำหรับบางคน แต่เป็นคนที่เป็นยอดคนยอดนักสู้ชิงโอลิมปิกเหรียญทอง คล้อง หัวใจรักคุณ อายุส่วนมากแล้วจะมากกว่าและแก่กว่าคุณเสมอจึงร่วมกันตลอดรอดฝั่ง ประเภทเด็กชายหนุ่มวัยเอ๊าะๆ ยังอ่อนๆ คุณก็แค่ปลื้มแค่นั้นสว รรค์ไม่มีในหัวใจเจอ แต่สวรรค์ล่มกามเทพเบี่ยงทั้งนั้น ดวงชะตาของคู่ครองคุณนั้น ส่วนมากจะทำงานที่มีบริวารหรือเป็นหัวหน้าเซลล์ เจ้าของกิจการ ที่เกี่ยวกับการลงSystemที่ดิน หรือต่างประเทศเป็นหลัก เป็นดวงคู่ที่ผลักคนเสริมดวงในราศีผู้หญิงราศีธนู ได้ก้าวไปสู้ตำแหน่งมาดามหรือคุณนายระดับบิ๊กได้ในไม่ช้าแน่ๆ อักษรของคู่ครองที่เด่นชัดในดวงชะตา ควรมีตัว ศ , จ , ภ , ก , ป , ช , อ นำหน้าชื่อหรือผสมอยู่ในชื่อของชายคนรัก หรือคนที่คุณคิดจะเลือก เป็นคู่ครองแท้จะดีมากและออยู่ร่วมกันได้ ผู้หญิงราศีธนูเป็นม่ายน้อยกว่าราศีอื่น แต่ขึ้นคานนำหน้ากว่าราศีอื่นๆมากจริงๆ

ดูดวงจีน 12 นักษัตร ปี 2562 (ปีมะเมีย)

เดือนมกราคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้นิมิตของดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ และจะมีโชค ได้โบนัส ได้เงินก้อนโต หรือได้รับของขวัญ ของฝาก

การเงิน จะค้าขายหรือลงทุนทำธุรกิจ ก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ ได้กำไรดี มียอดจำหน่ายดี อาจจะมีโชคแบบฟลุคๆ  

ความรัก อยู่ในทิศทางที่ดี ดังนั้นหากมีปัญหากันมาก่อนก็จะสามารถปรับวามรู้ความเข้าใจ แก้ไขได้เรียบร้อยพอดีเป็นอย่างดี ทั้งยังมีเกณฑ์ได้เงินหรือได้โชคจากเพศตรงผ่านด้วย คนที่แต่งกันมานาน มีโอกาสจะได้บุตร  คนไม่มีแฟนจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่า เป็นคนใจดี คอยดูแลเอาอกเอาใจ แต่เป็นคนใจเด็ด

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไปสักการบูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิง เช่นเจ้าแม่กวนอิม ย่านาค วัดมหาบุศย์ หรือแม่อุมา วัดแขก หรือหาโอกาสไปไหว้หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่งเรือง พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่นครปฐม นำดอกไม้สีขาว หรือกุหลาบขาวไปกราบไหว้บูชาขอพร แล้วคุณจะประสบความสำเร็จสมหวัง

 

เดือนกุมภาพันธ์

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ วิธีการดำเนินชีวิตภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การงานประสบความสำเร็จ มีโชค ผู้ใหญ่เกื้อหนุนช่วยเหลือ แต่มีเหตุที่ต้องเดินทางไกล และมีภาวะกดดันอะไรบางอย่าง ทั้งให้ระวังเรื่องของสุขภาพ ถ้าตนเองไม่ป่วยก็จะมีผู้ใหญ่ เช่น พ่อหรือแม่ไม่ค่อยสบาย

การเงิน การลงทุน การทำธุรกิจ อาจจะยังไม่สู้ดีนัก ทำอะไรต้องรอบคอบ ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต้องระวังเป็นอย่างสูง

ความรัก ยังอยู่ในทิศทางที่ดี แต่ให้ระวังเรื่องคำพูด อารมณ์ ความใจร้อน เพราะสาเหตุต่างๆ พวกนี้ จะเป็นเหตุทำให้ครอบครัวมีปัญหา คนไม่มีคู่ครอง ความรักยังไม่ค่อยดี มีความเสี่ยงที่จะอกหัก และผิดหวัง พบเจอคนมีเจ้าของ

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไปสักการบูชาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง วัดอินทร์บางขุนพรหม ทำบุญกับแม่ชี ใส่บาตรพระด้วยน้ำดื่ม อาหาร น้ำผลไม้ หรือไปอาบน้ำมนต์ หาวัตถุมงคลที่เป็นพระนางพญา เจ้าแม่กวนอิม หรือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงมาใส่ติดตัว เพื่อให้ความเป็นสิริมงคล และช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้

 

เดือนมีนาคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ นิมิตดวงดาวยังอยู่ในตำแหน่งที่ดี คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้า ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ หากทำบุญบ่อยๆ จะยิ่งช่วยเสริมดวงทำให้สิ่งที่หวังที่รอคอยสำเร็จผลอย่างดีและรวดเร็ว แต่ให้ระวังเรื่องของเพื่อให้นฝูง สังคม คนไว้ใจ อาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ บริวารไม่ดี หรือเพื่อให้นร่วมงานคอยเลื่อยขาเก้าอี้ ทำเรื่องที่ไม่ดีให้เจ้านายไม่ชอบ หรือตำหนิติเตียน

การเงิน มีเหตุต้องใช้จ่ายหรือหมดเปลือง การทำกิจการค้าขาย การลงทุน ธุรกิจ ระวังจะเกิดปัญหา โดยเฉพาะหุ้นส่วนจะเกิดเหตุผิดใจกันได้

ความรัก จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ด้วยเรื่องความจุกจิกจู้จี้ หรือละเอียดลออมากเกินไป จึงควรปล่อยวาง หากเกิดการกระทบกระทั่งต้องทำตัวให้นิ่งและเย็นเหมือนน้ำ คนไม่มีคู่ ในเดี๋ยวนี้ยังมีเกณฑ์ผิดหวัง หรือจะมีปัญหารักซ้อน

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไปสักการบูชาพระแก้วมรกต เติมน้ำมันตะเกียง หลอดไฟ บริจาคโลหิต ร่มกันแดด สวดพระคาถาโมรปริตรเพื่อให้แก้ดวงเสริมดวง บูชาพระสมเด็จ เหรียญหรือรูปพระมหากษัตริย์ติดตัวเพื่อให้ความเป็นสิริมงคล

 

เดือนเมษายน

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ จะมีปัญหา เกิดเหตุขัดข้อง หน้าที่การงานจะมัวหมองได้ ต้องระวังความผิดพลาด ความประมาท เผอเรอ ไม่ละเอียดรอบคอบ จะทำให้เกิดผลเสียต่อหน้าที่การงาน มีเรื่องกดดันจากเพื่อให้นร่วมงาน เจ้านาย ผู้ใหญ่ติเตียนเพ่งโทษ การเงิน ในขณะนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก มีภาระรับผิดชอบสูง การลงทุน ธุรกิจการค้าต่างๆ ขาดสภาพคล่อง ไม่ได้กำไร หรือมีภาวะปัจจัยเสี่ยงสูง

ความรัก จะเกิดการเดินทาง คู่ครองพลัดพราก โยกย้าย ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความจุกจิกจู้จี้ เรื่องเล็กเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่ ควรใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน คนไม่มีแฟนยังมีเกณฑ์ไม่สมหวังด้านความรัก หากมีความรักในตอนนี้ จะเป็นหนี้เป็นสินหรือมีค่าใช้จ่ายสูง มีโอกาสจะหมดเปลือง

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไม่ควรทำในสิ่งที่ผิดต่อข้อบังคับและกฎหมาย เพราะดวงไม่ดี จำเป็นจะต้องโทษคดีความได้ ต้องระวังหากไปกระทบกระทั่งกับใคร ให้ถอย หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วคุณจะปลอดภัย

 

เดือนพฤษภาคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ ให้ระวังสุขภาพจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้าย กิจการงานสามารถแก้ไขให้พอดีได้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคเผ่านาทำให้บั่นทอน เป็นปัญหาให้ปวดหัวแต่จะมีคนเผ่านาช่วยเหลือเกื้อหนุน ทั้งผู้ใหญ่ เจ้านายหรือลูกน้อง

การเงิน มีแนวโน้มที่จะสมหวังจากธุรกิจ การค้า การลงทุนมีการเติบโต หรือมีผลกำไรดี มียอดจำหน่ายดี

ความรัก ให้ระวังจะมีปัญหากับคนในบ้าน คนในครอบครัว เกิดมีการเจ็บป่วย หรืออาจจะเป็นตนเองหรือแฟนป่วย ท่านที่แต่งงานแล้วมีโอกาสจะได้บุตรหรือลูกหลาน สมาชิกใหม่ คนไม่มีคู่ มีโอกาสจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจ รูปร่างหน้าตาดี นิสัยดี

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ม น้ำผักผลไม้ น้ำปานะ ไปสักการบูชาพระแม่กวนอิม พระแม่อุมาที่วัดแขก หรือย่านาคที่วัดมหาบุศย์ กราบไหว้ขอพร ขอโชคขอลาภ หรือให้คุณช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ

 

 

เดือนมิถุนายน

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ คุณจะประสบความสำเร็จ มีผลประโยชน์รายได้เกิดขึ้นจากหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งหน้าที่การงานก็มีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองก้าวหน้า ได้รับการติดต่อให้ไปรับหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีเกณฑ์การเดินทางไกลบ่อยๆ มีโอกาสจะได้บ้านใหม่หรือรถใหม่

การเงิน อาจจะมีปัญหาใช้จ่ายมากแต่ก็หาได้มากเช่นเดียวกัน ธุรกิจการค้าจะประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดี

ความรัก ต้องระวังปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง คำพูด ความคิดไม่ตรงกัน คนไม่มีแฟน ไม่สมหวัง รักคนมีเจ้าของ หรือมีปัญหาเพราะหน้าที่การงาน

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ อย่าใช้คำพูดร้ายแรง ไปทำบุญกับแม่ชี หรือไปสักการบูชาพระแม่ต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ย่านาคพระโขนง แม่พระธรณี ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ถวายดอกไม้สีขาว เช่น กุหลาบขาว มะลิ สวดคาถาเมตตามหานิยม จะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น

 

เดือนกรกฎาคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้มีโอกาสจะประสบโชคดี ได้เงินก้อนโต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อให้นฝูง สังคม ช่วยเหลือส่งเสริม มีโอกาสจะซื้อบ้านหรือซื้อรถใหม่ มีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศ ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อให้นฝูง สังคม ผู้มีอำนาจ

Advertisement
การเงิน คุณจะได้เงินพิเศษ โบนัส ของขวัญของฝาก การลงทุน การทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จดี ได้กำไรงาม หากจะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่มีความเสี่ยง เช่นหุ้น มีโอกาสที่จะได้กำไรดี

ความรัก อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากมีปัญหาก็จะมีคนช่วยปรับวามรู้ความเข้าใจให้ หรือเป็นสื่อเป็นตัวแทน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ชอบมาจากความเครียด หรือพูดเรื่องเก่าๆ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง คนไม่มีแฟน มีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจ มีหลักทรัพย์มั่นคง

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ทำบุญด้วยน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ หรืออาหาร แด่พระภิกษุสามเณร แม่ชี นักปฏิบัติธรรม ภาวนาคาถาเมตตามหานิยม บุคคลที่ได้พบเห็นจะได้เกิดความรักใคร่ เมตตาเอ็นดู

 

ส.ค.

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จ ได้เงินพิเศษ มีโอกาสจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ เป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อให้นร่วมงาน หน้าที่การงานมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเก่า เช่น มีงานมากกว่าเดิม ต้องเดินทางไกลบ่อยๆ ควรระวังสุขภาพ เพราะพักน้อย

การเงิน อยู่ในทิศทางที่ดี จะได้เงินพิเศษหรือได้โชคได้ลาภ แต่ไม่ควรประมาท เพราะจะมีรายจ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ มากด้วยเช่นเดียวกัน การลงทุน การทำธุรกิจ ในระยะนี้ผลประโยชน์และกำไร ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ธุรกิจที่มีความเสี่ยง เช่นการเล่นหุ้น ควรระวัง อาจจะขาดทุนได้

ความรัก อาจจะมีความเคร่งเครียด กดดันกัน แต่ก็สามารถปรับวามรู้ความเข้าใจกันได้ หากมีปัญหา ควรเปลี่ยนตัวเอง หาเวลาไปต่างจังหวัด พักตามชายน้ำชายสมุทร จะช่วยทำให้ปัญหาในครอบครัวลดลง คนไม่มีคู่ มีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทาง หรือเป็นคนต่างถิ่น ต่างแดน ต่างชาติ

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ทำบุญถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ หรือน้ำผลไม้ ไปสักการบูชา เจ้าแม่กวนอิม วัดแขก เจ้าแม่อุมา หรือย่านาคพระโขนง หาพระนางพญาหรือพระสีวลี มาบูชาติดตัวเพื่อให้ความเป็นสิริมงคล

 

เดือนกันยายน

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ คุณจะประสบความสำเร็จที่ดี จะมีโชคลาภจากการเดินทาง จากเลขทะเบียนรถ หรือมีโอกาสจะได้รถใหม่ ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้ใหญ่ให้มีความก้าวหน้า หรือได้ของขวัญของฝาก หน้าที่การงาน มีความสำเร็จราบรื่นสมหวัง สิ่งที่ขัดข้องอยู่จะสามารถแก้ไขให้เรียบร้อยพอดีได้เป็นอย่างดี

การเงิน ให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงหรือมีปัญหาต้องหมดเปลือง การลงทุน การทำธุรกิจการค้า ควรต้องระวัง หากให้เครดิตเขา อาจจะทำให้เกิดปัญหาหมุนเงินไม่ทัน

ความรัก ในระยะนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จะมีปัญหาทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวได้ ดังนั้นจึงควรระวัง คนไม่มีคู่ ไม่สมหวัง มีปัญหา แม้มีความรักในระยะนี้ ไม่ค่อยดี

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไปสักการบูชาพระองค์ใหญ่ๆ เช่น หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ทำบุญถวายผ้าไตรจีวร ถวายพระพุทธรูป หรือทำบุญชำระหนี้สงฆ์ จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้เปลี่ยนเป็นดี

 

เดือนตุลาคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ ให้ระวังสุขภาพความเจ็บป่วย ถ้าหากตัวเองไม่เจ็บป่วยอาจจะมีคนในบ้าน ในครอบครัวเจ็บป่วยได้ แก้เคล็ดด้วยการไปทำบุญให้ทาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับยารักษาโรค ทำบุญโลงศพ ในด้านหน้าที่การงาน ควรระวังมีโอกาสที่จะออกจากงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ ใช้ความระมัดระวัง สุขุมรอบคอบในการทำงานต่างๆ ไม่เช่นนั้น จะเกิดความเสียหาย มีภาวะถูกกดดัน มีความเหน็ดเหนื่อย ภาระหน้าที่รับผิดชอบสูง

การเงิน มีเรื่องหมดเปลืองหรือใช้จ่ายเงินไม่น้อยเลยทีเดียว คนที่ทำกิจการค้าหรือลงทุน ต้องระวัง ในระยะนี้มีปัญหามาก หรือมีภาระค่าใช้จ่ายมาก แต่รายได้ไม่ค่อยพอกับรายจ่าย

ความรัก ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากความจุกจิก อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ดังนั้นจึงควรละเว้นจากพฤติกรรมที่เอาแต่ใจ หากมีเรื่องมีราวกระทบกันต้องหลีกเลี่ยง ทำตัวให้เหมือนน้ำ คือนิ่งและเย็น คนไม่มีคู่ครอง จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ เป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ในตอนนี้ไม่ควรไปงานศพ ทำบุญกับแม่ชี นักบวช นักปฏิบัติธรรม บริจาคชุดขาว ผ้าขาว ให้แก่แม่ชี หรือสำนักปฏิบัติธรรม ทำบุญน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ บูชาพระด้วยดอกไม้สีขาว เช่น กุหลาบขาว มาลัยพวงมะลิ เพื่อให้แก้ดวงหรือเสริมดวง เปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้เปลี่ยนเป็นดี

 

เดือนพฤศจิกายน

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้า มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ แต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพ อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย การงานที่ทำอยู่อาจจะมีคนอิจฉา ถูกยัดเยียดข้อหาใส่ความ เพราะคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดี ดังนั้นจึงควรรอบคอบและรัดกุม พยายามแผ่เมตตาจะได้เป็นที่รักที่เมตตาของเพื่อให้นร่วมงานหรือคนที่ได้พบเห็น ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิด ความใจร้อน

การเงิน ในเดี๋ยวนี้อาจจำเป็นที่จะต้องมีภาระ มีค่าใช้จ่ายสูง เก็บเงินไม่อยู่ การลงทุนต่างๆ มีความเสี่ยง ไม่ได้กำไรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ความรัก จะมีปัญหา มีการสมุทราะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องจุกจิก เรื่องเล็กเรื่องน้อย ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงเรื่องจุกจิก หรือการพูดซ้ำซาก คนไม่มีคู่ ในเดี๋ยวนี้ มีเกณฑ์ผิดหวังเรื่องความรัก หรือถ้ารักใครชอบใครจะสมุทราะกันบ่อย ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยถูกกีดกัน

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ ไปสักการบูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิง เช่น เจ้าแม่กวนอิม วัดแขก ย่านาค วัดมหาบุศย์ ไปกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาน้ำมนต์มาอาบมาดื่ม ช่วยปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายได้

 

เดือนธันวาคม

ท่านที่เกิดปีฉลู ในเดือนนี้ สภาพการณ์ความตึงเครียดต่างๆ ยังคงมีอยู่มาก ถูกเจ้านาย ผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ เพ่งเล็งจับจ้อง กำลังเฝ้าดูเราอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรทำทุจริตกรรมหรือทำการงานให้ผิดพลาดบ่อย จะเกิดปัญหาต่อหน้าที่การงาน หากทำสิ่งที่ผิด จะยิ่งถูกลงโทษ อาจมีเรื่องราว มีคดีความเกิดขึ้น

การเงิน ในตอนนี้ควรประหยัด อดออม ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพราะมีโอกาสที่จำเป็นที่จะต้องเสียทรัพย์เสียเงิน มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ดี ท่านที่บริหารจัดการดูแลเรื่องหลักทรัพย์ หรือการเงินอยู่ต้องระวัง จะเกิดการผิดพลาด เสียหาย ทำให้เสียเครดิต เสียชื่อเสียงได้

ความรัก ในเดี๋ยวนี้อาจจะมีการสมุทราะกันหรือมีความขัดแย้งกัน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นมากเกินไป คนไม่มีแฟน ยังไม่สมหวังด้านความรัก รักคนมีเจ้าของ หรืออาจจะเกิดปัญหาเรื่องยก้สาว มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ควรระวัง

วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือ หมั่นทำบุญ ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ ไปสักการบูชาพระแม่กวนอิม พระแม่ที่วัดแขก ย่านาค วัดมหาบุศย์ หรือจะไปสักการบูชาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวงพ่อโสธร หาวัตถุมงคลที่เป็นพระแม่กวนอิม หรือรูปพระแม่ที่ตัวเองเคารพนับถือมาบูชาติดตัวช่วยเสริมบุญ เสริมกุศล คุ้มครองอันตรายให้แก่ตัวเราได้

 

*เกี่ยวกับวิชาทักษามหายุคศาสตร์ วิชาโหราศาสตร์จันทรคติแบบโบราณ การพยากรณ์นี้ เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมในปัจจุบัน กระทบปีนักษัตรของคนที่เกิดในแต่ละปี หากต้องการความละเอียดแม่นยำต้องดูจากดวงกำเนิดของแต่ละท่าน

ดูดวงรัก 8-14 เม.ย. 2562

ชาวอาทิตย์
คนไม่มีคู่ครอง : คุณมีคนที่สนใจ และติดตามอยู่ เขาคนนี้ยังไม่มีใจแบบคนรักให้คุณ แต่เขาก็มีมิตรไมตรีแบบเพื่อให้นที่ดี หากคุณชอบเขาให้พัฒนาความเกี่ยวเนื่องไปก่อน มีโอกาสเป็นได้ค่ะ ส่วนใครที่ไม่มีคู่สนิท แล้วมีคนเผ่านาต้องระมัดระวังเรื่องความเกี่ยวเนื่องหลอกลวงและคบซ้อน

มีแฟน : กับแฟนช่วยเหลือกันดี พักนี้ช่วยกันเก็บเงิน คิดแผนอนาคต ความรักหวานชื่นดี คุณอาจได้รับของขวัญที่ถูกใจจากแฟน ผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนคู่ของคุณค่ะ

เพศทางเลือก : คนไม่มีแฟนยังไม่แน่ๆในเรื่องความรัก มีคนคุยๆ แต่สักพักก็หายๆ ไป คนที่คุณแอบชอบก็ยังไม่ชอบคุณ ใครที่มีแฟน ความเกี่ยวพันมีระยะห่าง ขอให้คุณทำใจ

ชาวจันทร์
คนไม่มีแฟน : ใครที่ยังไม่มีแฟนสนิท เป็นตอนๆที่คุณเอาแต่ทำงาน เลยไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่ ส่วนใครที่มีคนคุย ระวังมีปัญหาหึงหวง หรือคุณถูกหาว่าทำตัวเป็นเด็ก ซึ่งคุณก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ หากไม่อยากให้เขาหายไป คุณควรมีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะ

มีแฟน : คุณและคู่ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ปรึกษากันทุกเรื่อง ยิ่งหากทำธุรกิจด้วยกันแล้ว ดีมากๆ แม้ว่ารายได้ของคุณทั้งคู่จะไม่แน่ไม่นอน แต่ก็ช่วยทำให้ผ่านอุปสรรคกันไปได้ค่ะ

เพศทางเลือก : หากคุณไม่มีแฟน คุณมีคนคุยกรุบกริบบ้าง แต่คุณยังไม่จริงจังกับใครสักคน หากคุณมีแฟน คุณกับแฟน ติดต่อกันทุกเรื่องรายงานกันตลอด และยังรายงานผู้ใหญ่ของแต่ละข้างอีกด้วย ดูเหมือนว่ารักนี้รักครอบครัวด้วย

ชาวอังคาร
คนไม่มีคู่ : คุณเจ้ายก้ แถมยังหลอกไปมาว่าไม่มีคู่ครอง จริงๆ แล้วคุณมีคนคุยอยู่แล้ว คุณอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ไม่ผิดค่ะ แต่ต้องระวังทำให้ใครต้องเดือดร้อน (เสียใจ) อันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หากคุณมีสถานะเป็นคนรอ ความรักคราวนี้ดูจะยากยิ่ง เพราะเขาอาจโกหกคุณเรื่องความข้องเกี่ยวกับคนอื่นค่ะ

มีแฟน : คุณกับแฟน มักชอบทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และก็มีเวลาให้กันน้อย แม้ว่าคุณอยากอยู่ด้วยกัน ลองตกลงกันใหม่ หาเวลาตรงกลาง คนนึงว่างคนนึงไม่ว่าง จะได้ช่วยกันจัดสรรไม่สมุทราะกันอีกค่ะ

เพศทางเลือก : คุณลั้นลามาก ถ้าคุณไม่มีคู่ครอง เจ้ายก้น่าดู แต่หากมีแฟนแล้ว คุณกลับบ้านดึก จนอีกข้างต้องโทรตาม แล้วคุณก็ยังไม่กลับ ฮั่นแน่ๆ ไปเที่ยวไหนจ๊ะ

ชาวพุธ
คนไม่มีแฟน : คุณเหมือนพึ่งจะเลิกกับคนอื่นมาหมาดๆ เลยยังไม่พร้อมจะมีใคร ณ ตอนนี้ แต่ถามว่าคุณแอบมองคนอื่นไหม ก็มีบ้าง แต่คุณจะมีเวลาเหรอ ก็งานเยอะขนาดนี้

มีแฟน : ความรักไปได้ด้วยดี ได้รับการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ คุณมีออกไปสังสรรค์กับเพื่อให้น และพาแฟนไปด้วย คุณมีโชคกับคนรัก ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

เพศทางเลือก : หากคุณไม่มีคู่ครอง คุณยังไม่มีแฟนต่อไป หากคุณมีแฟนมีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษากันทุกๆ เรื่อง แม้อาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่กับความเชื่อมโยง แต่ก็ราบรื่นตลอดสัปดาห์ค่ะ

ชาวพฤหัสบดี
คนไม่มีคู่ : คนไม่มีแฟนอารมณ์ไม่ค่อยปกติ อาจเพราะคุณเหงา และหากมีคนคุย คุณจะพยายามเร่งความเชื่อมโยง ต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณ อาจทำให้เขาหายไป หากคุณมีคนคุยหรือคนที่คุณสนใจ เขายังไม่ได้สนใจคุณค่ะ

มีแฟน : คุณอารมณ์ขึ้นลง และยังขี้บ่น ชอบจุกจิกกับแฟน แถมยังอยากรู้เรื่องแฟนไปซะทุกเรื่อง เหมือนจ้องจับผิด ต้องระมัดระวังทำให้ความเกี่ยวเนื่องอึนๆ ในระยะนี้ ขอให้ราบรื่นค่ะ

เพศทางเลือก : คุณยังคงคิดเรื่องเก่าๆ ทำให้คุณยังไม่มีคู่ครองอยู่ถึงทุกวันนี้ ส่วนใครที่มีแฟน ต้องระวังความคิด ลองเปลี่ยนกิจกรรม หาอะไรทำใหม่ๆ ค่อยกลับเข้าไปในความเกี่ยวพันเดิมจะดีขึ้นค่ะ ส่วนใครที่มีคนคุยต้องระวังหน่อย เขาคนนี้อาจมีเจ้าของแล้ว

ชาวศุกร์
คนไม่มีแฟน : เหมือนเพิ่งจะอกหักมา มีเรื่องให้ต้องคิดวนๆ เอาใจช่วยให้คุณหายเสียใจจากเรื่องเดิมๆ หากคุณมีคนคุย ขอให้สานสัมพันธ์กันไปก่อนระยะนี้

มีแฟน : สมุทราะกันบ่อย บางครั้ง เรื่องไม่เป็นเรื่อง ต้องระวังอารมณ์ของคุณในขณะนี้ ต่างข้างต่างมีเรื่องเครียดทั้งจากงานและที่บ้าน เป็นกำลังใจให้กันนะคะ

เพศทางเลือก : คนไม่มีคู่มีคนให้พูดคุยปรึกษา คนมีแฟนความรักไปได้เรื่อยๆ แม้จะมีหงุดหงิดใจบ้าง บางคู่สมุทราะกันด้วยเรื่องการทำงานบ้านไม่ถูกใจ ประเดี๋ยวก็จะผ่านไปค่ะ

ชาวเสาร์
คนไม่มีคู่ครอง : ยังคงคิดเรื่องเก่าวนไปเวียนมา ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้ว หากคุณไม่ออกจากความคิดนี้ ใครจะพาคุณออกมาล่ะ คนที่เผ่านาเขาก็คงไม่กล้า เพราะมาเจอคุณและยังเล่าเรื่องเดิมๆ ให้ฟัง ขอให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะ ยังไม่มีคู่ครองต่อไป

มีแฟน : คุณมีแฟนแต่ดูเหมือน คุณหาข้อเปรียบเทียบในความเกี่ยวเนื่องตลอด คุณอยากเปลี่ยนคนอื่น และคาดหวังในอีกข้าง ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เป็นที่ตัวคุณเอง ความเกี่ยวเนื่องนี้จึงมีปัญหาเป็นครั้งคราว อาจดีขึ้นในสัปดาห์หน้า

เพศทางเลือก : คนไม่มีคู่ครองเหมือนคุณกลับมาสดใสใหม่ มีคนเผ่านาคุย คุณเองก็ถูกใจไม่น้อย ส่วนใครที่แฟนอยู่แล้ว รักหวานชื่นดี ชวนกันไปทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกัน

เปิดดวงความรัก 7-13 ต.ค. 2562 หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ

วันจันทร์
ชาย : รักเริ่มเกิดใหม่ขณะนี้ จะเกิดเหตุการณ์ต้องช่วยเหลือกัน ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณสามารถไปต่อกับคนที่คบหาได้หรือเปล่า
หญิง : อยากพบรักโดยการเร่งหาความรักไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตาม ระวังการโดนหลอก เสียเพื่อให้น เสียเงิน เสียการงานไปอย่างไม่รู้สึกตัว
เกย์ : หากสภาวะความรักของคุณเกิดรักสามเศร้าคาราคาซังมานาน การแยกจากกันจะพบทางตันไม่ช้านี้ จุดจบขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองเป็นข้างเลือก
• การเสริมดวง : นำของหวานไปแจกให้เด็กๆ ที่มูลนิธิ เสริมความรักรอบตัวคุณเกิดขึ้นโดยง่าย
• ฤกษ์เวลา Love Love : 10.59

วันอังคาร
ชาย : หากคุณเริ่มคบหาใครสักคน จะมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือหยุดเอาไว้เพียงแค่นี้ ตัดสินใจเองดีเสียกว่าไม่ต้องขอความคิดเห็นใครจะเป็นทางออกที่ดี
หญิง : รักของคนที่เลือกทางเท้าสถานะคำว่าไม่มีแฟน หลังจากเลิกรากับคนเก่า โอกาสที่จะได้พบคนใหม่ในไม่ช้ากำลังจะเดินทางมาถึง
เกย์ : การสูญเสียความรักสำหรับคุณจะเกิดในไม่ช้ากับรักระหองระแหงมานาน หากเกิดเหตุปะทะกับคนรักไม่ว่าเรื่องใดควรหยุดนิ่งเอาไว้จะเป็นผลดี
• การเสริมดวง : ทาลิปมันพอเกิดการบำรุง เสริมคนรักเข้าใจและคุยกับคุณรู้เรื่องมากขึ้น
• ฤกษ์เวลา Love Love : 00.09

วันพุธ
ชาย : ความรักของคนที่คบหามานานและถึงวันอันควร จะถูกสอบถามเป็นพิเศษหากเขารู้สถานะว่าคุณทั้งสองยังไม่ออกเรือนเสียที
หญิง : หากคุณเป็นคนไม่มีคู่ครองที่มีแผนร่วมงานมงคลไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน งานบวช การได้รับอานิสงส์ในการร่วมงานจะเป็นการพบกับคนที่พึงพอใจ
เกย์ : การคบหากับคนรักและอยู่กินด้วยกันมานาน จะเริ่มคิดอยากมีการเก็บหอมรอมริบมากขึ้นและคนรักของคุณเห็นด้วยอย่างเต็มใจ
• การเสริมดวง : ถวายของใช้ประเภทมีกลิ่นหอมเช่น สบู่ ยาสระผม เสริมความเสน่ห์ตัวคุณให้ผู้อื่นพบเห็น
• ฤกษ์เวลา Love Love : 07.19

วันพฤหัสบดี
ชาย : ความสับสนในเรื่องความรักระหว่างการเลือกใครสักคน หากใครตกอยู่ในสภาวะนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณคิดได้ว่าควรเลือกใคร
หญิง : เสน่ห์ของคุณจะมีปรากฏอยู่กับเพศเดียวกันเด่นชัดมาก อาจมาในรูปแบบไม่ใช่ฉันยก้สาวโดยทั้งหมด
เกย์: รักที่กำลังคบหาเดี๋ยวนี้จะเด่นชัดและแสดงถึงการพัฒนาไปทิศทางที่ก้าวหน้าว่าที่เป็น รักษาเอาไว้ให้ดีแล้วจะสถานะจะดีตามเอง
• การเสริมดวง : การบริจาคน้ำเย็น เสริมดแวดวงะพบแต่รักที่ชื่นฉ่ำหัวใจ
• ฤกษ์เวลา Love Love : 12.09

วันศุกร์
ชาย : การพบกับความรักครั้งใหม่ ควรระวังเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ข้างตรงผ่านให้ดี เพราะจะเกิดการไม่เข้าใจและผิดใจกันอย่างยาวนาน
หญิง : ถ้าคุณยังครอบสถานะความไม่มีคู่ครองเอาไว้ยังคงต้องดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต่อไป แต่ชีวิตประจำวันจะมีเรื่องให้คิดมากกว่าที่เป็นไม่ต้องกลัวเหงา
เกย์ : การปฏิบัติของคนรักจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดี หากมีปากเสียงกันจะเกิดได้ไม่นาน นั่นหมายความว่าเขามีความรักต่อคุณจริง
• การเสริมดวง : บริจาคของใช้ส่วนตัวที่ยังใช้ได้ให้ผู้ยากไร้ เสริมความรักความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลัก
• ฤกษ์เวลา Love Love : 18.29

วันเสาร์
ชาย : กำลังเล็งใครไว้ควรเปิดเผยใจให้สุดกำลังกับเขา เพราะการได้รับรักของคุณกำลังจะเกิดขึ้นและเขาคนนั้นชอบคนเปิดเผยด้วยเช่นกัน
หญิง : คุณจะเริ่มเป็นที่รักกับคนในครอบครัวคนรัก ในกรณีเริ่มตัดสินใจเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ต้องกลัวเกร็งอะไรเป็นตัวเองก็เพียงพอ
เกย์ : การคบหากับคนต่างชาติต่างภาษาและไม่ได้อยู่กินด้วยกัน โอกาสที่จะได้พบกันอีกทีใกล้เผ่านาหรือกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
• การเสริมดวง : การปล่อยปลาลงแม่น้ำ เสริมการคบหาใครมีอิสระอยู่เสมอ
• ฤกษ์เวลา Love Love : 08.09

วันอาทิตย์
ชาย : ความรักถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคุณ คนรักของคุณค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองไปทางนิสัยที่คุณรักเขามากทีเดียว
หญิง : การแสดงออกทางด้านความรักจะเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษสำหรับการคบหากันแรกเริ่ม เป็นที่อิจฉาของคนอีกจำนวนไม่น้อย
เกย์ : การวางตัวของคุณ หากคุณเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองเสีย ควรเปลี่ยนตัวเองเสียหน่อยเพราะคนรักคุณเริ่มเกิดความเบื่อหน่าย และความคิดว่ามีอยากเลิกรา
การเสริมดวง : ทำบุญด้วยเทียนไข เสริมการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับคนรักได้ดีทีเดียว
ฤกษ์เวลา Love Love : 01.59

เปิดดวงความรัก 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 2563 หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ

เช็กดวงความรักของคนทั้งสามเพศ กับ หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ หรือ อาจารย์อรรถพล น้อยวงศ์ ที่นี่ไทยรัฐออนไลน์ เช็กเลย

วันจันทร์

ชาย : ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคนมาชอบพอ โอกาสที่จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่มี แต่ระวังเรื่องการเป็นบุญคุณภายหลัง ทางที่ดีอย่ารับจะดียิ่งกว่า
หญิง : ถ้าปิดฉากเรื่องความรักมาหมาดๆ แผลใจของคุณจะได้รับการรักษาจากคนรอบข้าง เช่น เพื่อให้น พี่ ครอบครัว มากกว่าการพบรักครั้งใหม่
เกย์ : ชีวิตความรักของคนรักที่คุณกำลังคบหา เขามองอยากมีชีวิตอนาคตที่ก้าวไปอีกขั้นกับคุณ จนบางครั้งเกิดการจริงจังมากเกินไป
การเสริมดวง : ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์ เสริมดวงความรักมีแต่ความสดใสซึ่งกันและกัน
ฤกษ์เวลา Love Love : 16.19

วันอังคาร

ชาย : การได้ออกสังคมกับข้างคนรัก คุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดมากกว่าการต้อนรับหากพึ่งคบหากันใหม่ๆ นั่นเพราะพวกเขาห่วงเพื่อให้น ให้เวลาหน่อยจะดีเอง
หญิง : การนินทาการคบหากับใครสักคนของคุณมีพบเจอในกลุ่มเพื่อให้นสนิท ทำให้คุณเกิดอยากตีตัวออกห่างน้อย เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวคุณ
เกย์ : การพบรักผ่านสื่อออนไลน์คงต้องศึกษาดูใจกันไปสักพัก เพราะเขาคนนั้นค่อนข้างทำตัวลึกลับ ไม่เปิดใจเท่าที่คุณวางมาตรฐานเอาไว้
การเสริมดวง : บริจาคหลังคาซ่อมอุโบสถ เสริมดวงรักก้าวผ่านความข้องเกี่ยวดีขึ้นไป
ฤกษ์เวลา Love Love : 21.49

วันพุธ

ชาย : ระวังเรื่องความรักกับเงินทองเป็นของคู่กัน การคบหาใครสักคนหากช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ไม่อึดอัดใจสามารถทำได้ เอาที่สบายใจจะดีมากกว่า
หญิง : การแสดงความรักของคนรักคุณ จะแสดงออกโดยการพาคุณไปพบคนที่เขาเคารพนับถือ รู้จัก รอบตัวของเขาเอง นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว อย่าคิดมาก
เกย์ : โอกาสที่จะได้เจอคนรักเก่าควงคู่กับคนรักใหม่กำลังพบเจอในกรณีที่คุณเลิกรากันไปไม่นาน อาจทำให้คุณเสียความรู้สึกไม่น้อย แต่ก็ยืนหยัดได้
การเสริมดวง : บริจาค ใส่บาตรเครื่องดื่มด้วยทุกครั้ง เสริมดวงความรักจะไปได้ดีกับหวานใจ
ฤกษ์เวลา Love Love : 18.59

วันพฤหัสบดี

ชาย : ยังครองไม่มีแฟนระวังการขอร้องไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง หากใครเผ่านาฉันยก้สาวและขอให้ช่วยอะไรผ่านไปก่อนนั่นแหละดีที่สุด
หญิง : หากคุณคบหาอยู่กินกับใครสักคน พยายามให้อดออมเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากหน่อย ข้างชายจะมีเรื่องให้คุณได้ช่วยเหลือกันไป
เกย์ : หากรักคุณเกิดปัญหาโดยการไม่พูดจากัน ควรหันหน้าพูดคุยกันให้จะดียิ่งกว่าก่อนที่จะพบทางตัน จุดจบกับคำว่าลาก่อน
การเสริมดวง : ทำบุญด้วยของหวาน เสริมดวงความรักคบกันไม่มีเบื่อ เหมือนวันแรกที่พบกันเสมอ
ฤกษ์เวลา Love Love : 19.09

วันศุกร์

ชาย : รักจะมีเรื่องการทำงานมาคั่นกลาง ทำให้คุณและคนรักห่างกันไปสักระยะหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับได้สมุทราะกัน เพราะคุณยังเชื่อไว้ใจคุณอยู่เหมือนเดิม
หญิง : จบเรื่องความรักแบบลงเอยไม่ดี ควรระวังเนื้อระวังตัวให้ดี มีเกณฑ์การโดนรังควาน อาจจะเป็นวาจา ใส่ความป้ายสี ร้ายแรงอาจมีการลงไม้ลงมือ
เกย์ : คนเคยคบหากันในอดีตมีเกณฑ์การหวนกลับมาให้พูดคุยอีกรอบ แต่เผ่านาในฐานะคนรู้จักมากกว่าการกลับมารักคบหากันดังเดิม
การเสริมดวง : บริจาคเงินช่วยโรงเรียนคนตาบอด เสริมดวงความรักจะกลับมาหาคุณอีกรอบสำหรับคนไม่มีแฟน
ฤกษ์เวลา Love Love : 23.09

วันเสาร์

ชาย : รักของคุณจะเกิดเงื่อนไขในการคบหามากกว่าเก่า ทั้งเรื่องของเวลา คำพูดจา จนบางครั้งมีความคิดที่ว่าอยากอยู่คนเดียวจะดีมากกว่าไหม
หญิง : จะมีมือที่สามเผ่านาข้องเกี่ยวกับรักของคุณที่กำลังคบหา แต่มั่นใจในตัวเองเสียเถิด เพราะคนรักคุณไม่คิดเปลี่ยนใจไปจากคุณหรอก
เกย์ : อันตรายผ่านสื่อออนไลน์จะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม หยุดพักการนัดพบเจอคนคนใหม่ๆ ก่อนจะดียิ่งกว่า
การเสริมดวง : ชวนคนรักทำบุญแก้เคล็ดในเทศกาลต่างๆ เสริมดวงรักร้ายกลับเปลี่ยนเป็นดี
ฤกษ์เวลา Love Love : 04.19

วันอาทิตย์

ชาย : สำหรับคนชอบปาร์ตี้สังสรรค์สังคมกลางคืน คงต้องบอกลากับเพื่อให้นบางคน เพราะคุณจะเจอคนที่ใช่และมองว่าคุณมีความจริงใจกับคุณมากน้อยเพียงใด
หญิง : ถ้าคุณครองไม่มีคู่ครองอยู่ หากได้ปรับเปลี่ยนตัวเองบางส่วนในการดูใจผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย จะทำให้คนที่แอบชอบคุณมานานเริ่มเผยตนเองออกมาให้คุณได้รับรู้
เกย์ : รักที่ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างและการเปิดเผย จะได้รับการตอบรับที่ดีหากแนะนำให้รู้จักอย่างเป็นมั่นเหมาะ ไม่เร่งรีบ
การเสริมดวง : บริจาคของเล่นกับเด็กๆ เสริมดวงคนรักกลับมาสนใจคุณ หากห่างเหินกัน
ฤกษ์เวลา Love Love : 13.39

เปิดดวงความรัก 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 2563 หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ

เช็กดวงความรักของคนทั้งสามเพศ กับ หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ หรือ อาจารย์อรรถพล น้อยวงศ์ ที่นี่ไทยรัฐออนไลน์ เช็กเลย

วันจันทร์
ชาย : การที่คุณมีคนรักอยู่แล้วเป็นทุนเดิม คงต้องเก็บความรู้สึกอยากมีมือที่สามเอาไว้ก่อน ถ้าอยากมี แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องดี ควรตัดออกไปจากความคิดแล้วชีวิตคู่จะดี
หญิง : คุณจะเกิดปากเสียงในเรื่องไม่เป็นเรื่อง จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในความรักที่เป็น อย่าคิดมากไป เพราะเดี๋ยวเดียวคนรักของคุณก็กลับมาเป็นดังเดิม
เกย์ : คนที่พูดคุยกับคุณอย่างสนุกสนาน เขาจะเริ่มจริงจังในความรักของเขาที่มีต่อคุณ คุณจะชอบกลับหรือเปล่าควรแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนจะดีที่สุด
การเสริมดวง : ถวายม้านั่งหินให้แก่วัด คุณจะมีคนช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหากับความรัก
ฤกษ์เวลา Love Love : 00.19

วันอังคาร
ชาย : รักที่เกิดปัญหาเรื่องระยะทางในการคบหากัน คุณจะเริ่มความคิดว่ามีรักคนรักมากขึ้น และคนรักคุณจะแสดงความรักที่มีต่อคุณด้วยเช่นกัน
หญิง : คนที่เริ่มคบกันระวังคนในครอบครัวเกิดความขัดแย้งในความรักของคุณ ทางที่ดีควรคบแบบไม่เปิดเผย อยู่เฉยๆ ไปก่อนในตอนนี้
เกย์ : หากคนรักของคุณต้องอยู่ห่างไกลกัน จะมีคนเผ่านาขอความรักในตัวคุณ ถึงแม้ว่าคุณไม่เล่นด้วย แต่ข้างตรงผ่านต่างรุกฆาตไม่น้อย
การเสริมดวง : บริจาคโลงศพกับคนไม่มีพี่น้อง รักที่ต้องเชื่อมความข้องเกี่ยวกับผู้ใหญ่จะผ่านไปได้ดี
ฤกษ์เวลา Love Love : 20.59

วันพุธ
ชาย : สังคมการทำงานคุณจะได้เจอกับคนรักที่คุณคิดว่าไว้ใจ แต่โดนหักหลังภายหลัง ควรหยุดพักเรื่องความรักแล้วเอาใจใส่ตัวเองจะดีมากกว่า
หญิง : คนรักของคุณจะทำตัวผิดแปลกไปจากเดิมน้อย เพราะเขาเจอคนที่คิดว่าใช่ ถ้าคุณหมดรักในตัวของเขาก็ปล่อยวาง จะไม่เสียเวลาสองข้าง
เกย์ : เป็นเรื่องของความเรียบง่าย ไม่มีปัญหารักซ้อนซ่อนเงื่อนให้ต้องปวดหัว แต่สำหรับคนไม่มีคู่ครองระวังคนที่มีรักอยู่แล้วเผ่านาขอความรักและคุณจะแปลงเป็นมือที่สาม
การเสริมดวง : กำไลเงิน ช่วยป้องกันคนรักคิดร้ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับคุณ
ฤกษ์เวลา Love Love : 16.29

วันพฤหัสบดี
ชาย : การมีรัก ปัญหาเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข และไม่นำกลับมาคิดมาก อะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วปล่อยผ่านไป อย่าเก็บมาใส่ใจดีที่สุด
หญิง : ใครที่แอบมีรักซ้อนมีเกณฑ์จะได้เลิกรา เพราะคุณเห็นธาตุแท้ว่าคนรักปัจจุบันดีมากยิ่งกว่าจริง และยอมรับคุณได้ทุกเรื่องที่คุณปฏิบัติต่อเขา
เกย์ : คนรักจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้คุณได้ช่วยเหลือ หากคุณคบหากันมานาน สามารถช่วยเหลือได้ไม่เกิดปัญหาตามมาอะไร
การเสริมดวง : กินเจหรือกินมังสวิรัติ รักที่เกิดความวุ่นวายจะคลายแปลงเป็นดี
ฤกษ์เวลา Love Love : 19.39

วันศุกร์
ชาย : คนที่อยากมีความรักครั้งใหม่เพราะเบื่อรักเก่า ลองมองสิ่งดีๆ จะคิดว่าคุณรักคุณมากเพียงใด แล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ
หญิง : อยากพบเจอเนื้อคู่คนรักแบบโดนใจ คงต้องหยุดพักไปเสียก่อน เพราะรักของคุณยังไม่มีปรากฏให้พบเจอกับคนรอบข้าง มีแต่การดูแลตัวเองเป็นหลัก
เกย์ : ใครที่มีคนรักอยู่แล้ว และมีคนหลงรักรอคิวอยู่ห่างๆ เขาคนนั้นจะเผ่านาประชิดก่อให้คุณต้องมีปากเสียงกับคนที่คุณรัก
การเสริมดวง : บริจาคข้าวของเครื่องใช้ ปัจจัย 4 การอยู่กินกับคนรักจะไม่มีวันขาด
ฤกษ์เวลา Love Love : 10.59

วันเสาร์
ชาย : เพื่อให้นหรือคนรู้จักของคุณจะมีการแนะนำให้รู้จักความรักที่ดีครั้งใหม่สำหรับคนไม่มีคู่ครอง แต่อย่าด่วนดีใจจนทุ่มหมดใจ ดูไปก่อนสักระยะจะดี
หญิง : หากคุณเริ่มมีความคิดอยากกลับไปหารักเก่าสามารถปฏิบัติได้ แต่จะไม่เหมือนเดิมเท่าใดนัก ความเกี่ยวข้องจะห่างเหินกว่าที่เคยเป็นมา
เกย์ : อยากเปิดตัวหลังจากแอบคบหาใครสักคนมานาน จะได้รับการต้อนรับที่ดีจากเพื่อให้นพ้อง เพราะคนรักคุณวางตัวได้ดีเกินที่คาดหวังเอาไว้
การเสริมดวง : ตื่นแต่เช้าไหว้พระทิศเหนือ เสริมดวงความรักควบคู่การงานดี
ฤกษ์เวลา Love Love : 06.19

วันอาทิตย์
ชาย : รักที่มีปัญหาเรื่องพ่อตาแม่ยาย จะเริ่มคลี่คลายหากคุณใช้ความดีงามต่อสู้มานาน ทั้งพวกเขาจะเอ็นดูคุณมากกว่าคนรักคุณด้วยซ้ำ
หญิง : คนที่แอบชอบคนใกล้ตัวควรเก็บเอาไว้ดีมากยิ่งกว่า ความข้องเกี่ยวจะเสียเปล่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งความเป็นเพื่อให้นหรือแค่คนรู้จัก
เกย์ : คุณจะผิดหวังในความรักที่เป็น หากเปิดเผยความในใจให้คนใกล้ตัวได้รับรู้ ทางที่ดีไม่ควรแอบหลงรักเพื่อให้นตัวเอง ถามใจก่อนว่าใช่ไหม?
การเสริมดวง : ทำบุญด้วยของหวาน รักคบหามานานจะไม่เก่าเลย
ฤกษ์เวลา Love Love : 23.59

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ภาคต่อ8

ความรัก ความสัมพันธ์ Ace of Cups ได้พบรักใหม่ หรือถ้ามีปัญหากันมาก่อนจะกลับคืนดี  เป็นช่วงโรแมนติก ทหวานซึ้ง บางกลุ่มถึงกับคิดเรื่องเรือนหอ การย้ายไปอยู่ร่วมกัน แม้แต่การให้ผู้ใหญ่รับรู้ในความสัมพันธ์เสียที

 

          สถานการณ์การเงิน Knight of Pentacles กระแสการเงินคุณดี ไม่มีอะไรน่าห่วง ถึงเศรษฐกิจจะเป็นยังไง คนอื่นน่ากังวลแค่ไหน สำหรับคุณเรื่องนี้ราบรื่นดี

 

          ธุรกิจ การงาน The Magician  ได้รับข่าวดีที่คาดไม่ถึง หรือจู่ ๆ ก็มีสถานการณ์ที่พลิกผันในทางที่ดีสำหรับคุณ เกมพลิกกลับในนาทีสุดท้าย และยังหมายถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โชคทางธุรกิจ

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Six of Cups เพื่อนเก่า คนรักเก่า หรือประสบการณ์ในอดีต เป็นเรื่องที่ทำร้ายคุณได้

 

          คำแนะนำพิเศษ Four of Swords  ระวังสุขภาพของคุณด้วย คุณอาจเหนื่อยจนเกินควร ต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ อย่ามัวแต่ห่วงเงินห่วงงานจนลืมตัวเอง

 

  ราศีกุมภ์ Aquarius (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในอาทิตย์นี้ Two of Cups Ace of Sword การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง การต่อสู้อย่างหนักเพื่อไปสู่ชัยชนะในสุดท้าย ไพ่ใบนี้มักจะหมายถึงเรื่องที่ไม่ง่าย ต้องสู้จึงจะชนะ อย่าเป็นฝ่ายตั้งรับข้างเดียว รุกบ้างก็ดี

 

          ความรัก ความสัมพันธ์ มีความสุขกับเรื่องดี ๆ ระหว่างกันและกัน ไพ่ของความสุขสมหวัง การพบรัก การคืนดี การความสุขซาบซึ้งใจ คนบางส่วนปรับความเข้าใจกับคนรักสำเร็จ

 

          สถานการณ์การเงิน  Three of Pentacles จะมีโชคจากงานพิเศษ มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ามา หากคุณกำลังมองหารายได้ใหม่ ๆ ลองดูจากงานอดิเรก หรือทักษะส่วนตัวที่คุณถนัด มีโอกาสทำกำไรอย่างไม่น่าเชื่อ

 

          ธุรกิจ การงาน Queen of Swords  อาจได้เจอผู้ใหญ่หรือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง หากคุณเป็นลูกน้องก็จะถูกจับตามองจากนายอย่างใกล้ชิด เป็นช่วงถูกเพ่งเล็งได้ง่าย ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนอกจากตัวเ

ตัวเอง

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Page of Pentacles อยู่กับความซ้ำซากจำเจพอสมควร ไม่มีอะไรใหม่หวือหวา ขาดชีวิตชีวาเหมือนกัน

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

พบกันเป็นประจำ 🙂 เช็กดวงชะตาราศีกัน สำหรับคนที่รู้ลัคนาของตนเอง (การผูกดวงโดยใช้เวลาตกฟาก) สามารถอ่านได้ทั้งราศีและลัคนา

 

  ราศีเมษ Aries (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

  

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Knight of Wands การงานที่ต้องกระตือรือร้นมุ่งหน้าฝ่าไป มีสภาวะที่ทำให้คุณต้องแอคทีฟ ต้องกระฉับกระเฉงให้จนได้ ถึงจะง่วง จะเหนื่อย จะขี้เกียจยังไง ก็ต้องไปตามภาระหน้าที่ แต่ก็จะมีแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และได้ประสบการณ์มาก

 

          ความรัก ความเกี่ยวเนื่อง Ten of Wands บางที ความรักความเกี่ยวพันก็เหนื่อยนะ เหมือนต้องพยายามรักษาประคับประคองอะไรอะไรบางอย่างไว้ จนทำให้บางความประพฤติปฏิบัติ เหมือนทำตามหน้าที่ แต่จะน่าเศร้ากว่า ถ้าอีกคนหนึ่งที่คิดเช่นนี้ คือคนที่คุณรัก

 

          สภาพการณ์การเงิน The Empress อยู่ในเกณฑ์มั่นคง โชคดี มักมีหลักฐานมั่นคง รายได้สม่ำเสมอ ไม่ได้เดือดร้อนลำบากอะไร แต่บางคนจะได้ใช้จ่ายกับอฆ่าิมทรัพย์ การตบแต่งบ้านช่องห้องหอ ใช้เงินกับคู่ครองคู่ครอง

 

          ธุรกิจ การงาน  Page of Pentacles ไปได้เรื่อย ๆ ค่ะ มีกิจกรรมใหม่ต่อยอดจากงานเดิมบ้าง แต่หลัก ๆ จะเป็นตอนๆที่ต้องทำใจให้นิ่ง เพราะงานก็จะนิ่ง ๆ ไม่ได้มีอะไรหวือหวา หลายอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Nine of Pentacles การจัดสรรการเงิน หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในชีวิต โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรืออยู่ในระดับบริหาร แม้จะมีความเก่งเชี่ยวชาญมากแค่ไหน ก็จะเจอเรื่องปวดหัวได้

 

          คำแนะนำพิเศษ Six of Wands สิ่งที่คุณลงมือลงทุนมาก่อนหน้านี้ เริ่มเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแล้วทุกที อะไร ๆ ก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้น สำคัญที่ว่าอย่าชะล่าใจและอย่าประมาทกับเวลา อะไรที่เดินหน้าด้วยดี ให้รักษาความเร็วไว้ อะไรที่ทำท่าจะล่าช้าก็เร่ง ๆ หน่อย ระวังปล่อยเวลาผัดวันประกันพรุ่ง ก็อาจจะพลิกผันได้

 

  ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้  Ten of Swords ปัญหาที่ถาโถมเผ่านารอบด้าน เป็นช่วงๆที่สิ่งน่าปวดหัว หรือวุ่นวายที่สุด จะเกี่ยวกับผู้คน ยิ่งคนมากก็ยิ่งมากเรื่อง แต่คุณเองก็ยากจะทำอะไรได้ จังหวะยังไม่เปิด ต้องใช้ความอดทนสูงในการดำเนินชีวิต

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556 ภาคต่อ6

  ราศีตุลย์ Libra (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

  

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Justice หากคุณมีปัญหาทางข้อกฎหมาย จะได้รับข่าวดี ได้รับความเป็นธรรม การลงนามในเอกสารสัญญาสำคัญ การจัดสรรปันส่วน จะเป็นไปราบรื่น บรรลุข้อตกลงต่าง ๆ เป็นที่น่าพึงพอใจ

 

          ความรัก ความสัมพันธ์ Ace of Pentacles การเลือกที่จะเริ่มต้นกับคนคู่ควร หรือมีสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจต่ออนาคต มีการประเมินคุณค่าคนที่คบหา ต้องการความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ ไม่โรแมนติกมากไม่เป็นไร

 

          สถานการณ์การเงิน The Star ข่าวดี โชคลาภ ความสมหวัง ปัญหาทางการเงินจะพ้นผ่านไปในไม่ช้านี้ บางคนได้งานได้เงินจากเพื่อนฝูงญาติมิตร ได้ร่วมงานกับคนที่สอดคล้องกัน

 

          ธุรกิจ การงาน Six of Wands ความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้า สำคัญว่าคุณมีวินัยแค่ไหน และชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองทำมากน้อยอย่างไร หากมีการสอบ การแข่งขัน การประมูลงาน คุณจะได้รับข่าวดี

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Page of Wands การร่วมงานกับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะ  จะโดยวัย ประสบการณ์ หรืออะไรก็ตามแต่ ทำให้คุณเหนื่อยเพิ่ม แทนที่จะมาช่วยเหลือกันได้

 

          คำแนะนำพิเศษ Eight of Swords มีเรื่องที่ทำให้คุณต้องจำกัดบทบาทตัวเอง สงบปาก ระงับใจ เป็นภาวะจำเป็นซึ่งต้องอดทนอดกลั้น จนกว่าระยะซวยจะหมดไป (สู้ ๆ)

 

  ราศีพิจิก Scorpio (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.) 

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Five of Swords อยากจะปลีกตัวตั้งหลักสักพัก เหนื่อยกับปัญหาหรือผู้คนมามากเกินพอ อยากจะจัดการกับความขัดแย้งต่าง ๆ แต่ก็ล้าแรงอย่างบอกไม่ถูก เป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยง่ายเป็นพิเศษ

 

          ความรัก ความสัมพันธ์ The Moon มีโลกส่วนตัวที่คนอื่นเข้าไม่ถึง มีความระแวงแคลงใจ คลุมเครือ หรือเบื่อหน่ายอย่างบอกไม่ถูก สถานการณ์รักดูไม่สู้ดี แต่บางทีสถานการณ์ไม่มีอะไรมาก อยู่ที่ความรู้สึกเสียมากกว่า

 

          สถานการณ์การเงิน King of Cups คาดหวังถึงข่าวดีที่ใกล้เข้ามา รู้สึกถึงความสุขและความสำเร็จ แต่มีนิดหนึ่ง บางครั้งไพ่ใบนี้ก็เตือนถึงสถานการณ์ที่อาจพลิกผันได้ โดยเกิดจากตัวคุณเอง

 

          ธุรกิจ การงาน Knight of Swords การเงินดูมีความหวัง แต่การงานเฉพาะหน้าก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก ยังต้องพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วและแรง เหนื่อยทีเดียว ประมาทไม่ได้กับสถานการณ์รอบข้าง เครียดและเหนื่อย แต่ก็ไม่มีทางถอยหรือหยุดอยู่กับที่

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top